Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Deklarationstips 2015

Deklarationsblanketterna är på väg och den 15 april ska du ha fått den hem i brevlådan. – För 2015 kommer avdraget för privat pensionssparande begränsas till 1 800 kronor men för 2014 gäller fortfarande 12 000 kronor så passa på att spara nu om du har ett behov, säger Arturo Arques, privatekonom hos vår samarbetspartner Swedbank.

Exempelbild

Vid försäljning av aktierelaterade värdepapper och fonder med både vinst och förlust kan dessa kvittas mot varandra fullt ut. Om vinsten inte räcker till för att kvitta bort förlusten, eller om man inte har någon vinst att kvitta förlusten mot, blir avdraget bara värt 70 procent. Det går att frivilligt återföra uppskov med skatt från tidigare aktiebyten, för att kvitta sådan förlust. Besök Skatteverkets webbplats för mer information.

Vad gäller vid försäljning av bostad?

Du som har sålt en bostad under 2014 och köpt en ny kan skatta av vinsten direkt eller begära uppskov. 22/30 av vinsten beskattas med skattesatsen 30 procent. Det största möjliga uppskovs-beloppet är 1,45 miljoner kronor och då räknas eventuellt gammalt uppskov in i det. Ett uppskov kostar 0,5 procent av uppskovsbeloppet varje år. Vid lån av pengar för att skatta av vinsten direkt och på så sätt slippa uppskovsränta, måste låneräntan vara lägre än 3,25 procent för att det ska vara lönsamt. Den som sålt en bostad med förlust kan dra av förlusten, men den är avdragsgill enbart till hälften.

Skatten på kapitalinkomst är 30 procent. På underskott av kapital upp till 100 000 kronor är skattereduktionen 30 procent. Om man har stora lån kan det hända att ränteavdraget leder till underskott i kapital på mer än 100 000 kronor. På belopp över 100 000 kronor är skattereduktion endast 70 procent, det vill säga. avdraget blir värt 21 procent. För sammanboende kan det vara bra att räkna på att fördela ränteavdragen annorlunda än hälften vardera om båda är låntagare. Även här kan det annars vara lämpligt att ta fram en kapitalinkomst, till exempel i form av uppskov med skatt på tidigare bostadsförsäljning, minst 20 000 kronor åt gången.

För pensionärer med låga inkomster som omfattas av begränsningsregeln för fastighetsavgift räknas även överskott av kapital in i inkomstunderlaget. Är man gift eller sambo och har lån men olika stora kapitalinkomster bör ränteutgifterna fördelas så att inte den ena har underskott och den andra överskott.

När sälj-, inlösen-, tecknings- eller uniträtter tilldelas sker ingen beskattning av utdelningen. Däremot beskattas försäljning av rätterna. Eftersom anskaffningsutgiften är noll blir det erhållna värdet vid försäljningen den vinst som ska beskattas. Det framgår också av den specifikation som du har fått tillsammans med din deklaration. Vinsten är redovisad på specifikationen och ifylld vid ruta 54 på inkomstdeklarationen. Försäljning av inlösenrätter, teckningsrätter eller uniträtter i andra bolag behöver redovisas på blankett K4.

Många ungdomar som studerar vid högskola arbetar under sommaren på annan ort än de är mantalsskrivna på. I deklarationen finns möjlighet att söka avdrag för kostnader för tillfälligt arbete - dels för boendet, dels för levnadsomkostnader. Schablonbeloppet på 110 kronor per natt för boende kan användas. För måltider och småutgifter får man bara göra avdrag för den första månaden och då med 110 kronor per dag. Spar kvitton om de faktiska kostnaderna för boende eller måltider är högre än schablonen, då de ska bifogas deklarationen om större avdrag ska medges.

Pensionssparande är avdragsgillt upp till 12 000 kronor för privatpersoner. Du som helt saknar pensionsrätt i anställning – det vill säga. bara har rätt till allmän pension enligt lag – får göra avdrag med 12 000 kronor plus ett tillägg med 35 procent av anställningsinkomsten. Tillägget kan uppgå till högst 444 000 kronor.

Skattereduktion för husarbeten – ROT och RUT

På inkomstdeklarationen är den preliminära skattereduktionen för husarbete förtryckt. Vid undertecknandet av deklarationen godkänner man den förtryckta summan och intygar att den är korrekt. Maximal skattereduktion är 50 000 kronor per person och år. Det går inte att få skatte-reduktion på ett större belopp än det finns skatt att reducera. Då får man kvarskatt.

Är man två personer och har bostadslån men ena partnern inte betalar mycket skatt nog för full skattereduktion för ROT och RUT, kan ett tips vara att ändra fördelningen av ränteavdragen på bolånet. Det går också att begära omfördelning av skattereduktionen förutsatt att båda är ägare av bostaden.

Missar företaget som har utfört ROT- eller RUT-arbeten att skicka in sin ansökan till Skatteverket kan man gå miste om skattereduktionen. Har inte kontrollbrev från Skatteverket kommit om utbetalningen bör man kontakta den som utförde husarbetet. Om betalningen för arbetet gjorts i förskott krävs det både att arbetet är utfört senast den 31 januari 2015 och att den som utför arbetet har ansökt om utbetalning då.

Mer information

  • Hela analysenPDF
  • Skatteverkets deklarationsinformation (skatteverket.se)


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kontaktuppgifter

Hamngatan 2
777 30  Smedjebacken
info@norrbarke-sparbank.se

Telefon: 0240 - 59 10 00
Fax: 0240 - 59 10 20
www.facebook.com/NorrbarkeSparbank

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet:  +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Digital Support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-97 75 12
Från utlandet:  +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger