Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

2015-04-15

Kommentarer kring vårpropositionen

Idag presenterade regeringen sin ekonomiska vårproposition och tilläggsbudget. Budgeten innebär förbättringar för några av de mest utsatta hushållen, men den innehåller även skattehöjningar för andra. När det gäller jobbsatsningar så finns en del sådana, men det är tveksamt om de är tillräckligt framåtriktade.

Exempelbild

– Från att gå back varje månad får den arbetslöse nu i stället nästan 2 300 kronor kvar att leva på efter att nödvändiga utgifter är betalda, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

Taket i arbetslöshetsförsäkringen höjs

Regeringens tilläggsbudget innehåller förutom förslag på höjd ersättning från a-kassan, även höjt underhållsstöd och högre bostadstillägg för ålderspensionärer. På minusposten hittar man högre skatt på drivmedel och sparande, samt försämringar i ROT och RUT.

Regeringen föreslår att taket i arbetslöshetsförsäkringen höjs från 18 700 till 25 000 kronor per månad för de 100 första dagarna. Ersättningen är 80 procent upp till taket, det vill säga den maximala ersättningen blir 20 000 kronor per månad för en arbetslös. För närvarande är den högsta ersättningen 14 960 kronor. För en arbetslös som tidigare hade en inkomst över 25 000 kronor per månad sker en förbättring med 3 200 kronor per månad efter skatt.

Förändringar i ROT och RUT från 2016

Regeringen vill även, från 1 januari 2016, sänka taket för RUT-avdrag från 50 000 till 25 000 kronor för personer under 65 år. Även ROT-avdraget förändras, subventionsgraden sänks från 50 till 30 procent av arbetskostnaden. Det sänkta RUT-avdraget påverkar sannolikt inte hushållen i lika stor utsträckning som förändringen av ROT-avdraget.

Ett hushåll som renoverar sin bostad och där arbetskostnaden för det uppgår till 50 000 kronor får göra 10 000 kronor mindre i avdrag till följd av de nya reglerna. Med dagens regler skulle avdraget vara 25 000 kronor, men med den lägre subventionsgraden blir det endast 15 000 kronor.

– Lägger man till ändrade avdragsregler för ROT till typfamiljen i exemplet ovan innebär det totalt 12 600 kronor mer i skatt per år, det vill säga över 1 000 kronor per månad, fortsätter Arturo Arques. En ansenlig summa för ett hushåll, säger Arturo Arques.

Höjt underhållsstöd och bostadstillägg

Nivån på underhållsstödet höjs till 1 573 kronor per barn och månad, vilket motsvarar en höjning på 300 kronor. För en ensamstående förälder med två barn innebär det 600 kronor mer varje månad.

För pensionärer över 65 år höjs bostadstillägget genom att maxersättningen höjs från 93 till 95 procent av bostadskostnaden. Det innebär att en ensamstående garantipensionär med en hyra på 5 000 kronor per månad får ca 100 kronor mer i bostadstillägg.

Båda ändringarna gäller från 1 september.

Höjda skatter från 2016

Skatten på sparande i investeringssparkonto och kapitalförsäkring höjs. Idag räknas beskattningsunderlaget fram utifrån statslåneräntan. Enligt det nya förslaget ska man i stället utgå från statslåneräntan plus 0,75 procentenheter. Har man 100 000 kronor på sitt investeringssparkonto i slutet av året ökar skatten med knappt 230 kronor. Med ett sparkapital på 500 000 kronor ökar skatten med hela 1 130 kronor. Skatten på bensin och diesel höjs med 0,44 respektive 0,48 kronor per liter plus moms. För någon som kör en bensinbil 1 500 mil per år innebär det 740 kronor högre bensinkostnad per år.

För en familj med två yrkesarbetande vuxna, som båda använder bil till och från arbete samt har ett sparkapital på 500 000 kronor innebär skattehöjningarna på över 2 600 kronor för ett år, knappt 220 kronor per månad.

Otillräckliga jobbsatsningar

Anna Felländer, chefsekonom Swedbank, ställer sig frågan om satsningarna på nya jobb är tillräckligt offensiva.

– Jag tror inte att det är tillräckligt för att skapa väsentligt fler jobb och öka tillväxt och konkurrenskraft på sikt. Vi fick se något mer satsningar på utbildningar än väntat, och det är positivt, men nu behöver dessa satsningar anpassas till dagens och morgondagens arbetsmarknad,

Det handlar, enligt Anna Felländer, om ett flertal saker.

– Arbetsmarknaden blir mer kunskapsintensiv och kostnaderna ökar för arbete vilket innebär att vi inte behöver beskatta arbete mer, utan mindre. Vi behöver även göra den mindre stelbent med flexibla ingångslöner för att inkludera utrikesfödda och unga. Den nuvarande politiken med arbetsgivaravgifterna till unga, höjda skatter till äldre och en avsaknad av en offensiv politik för att inkludera utrikesfödda i arbetsmarkande smalnar av mer än breddar.

Ett helhetsgrepp behövs även för att lösa bostadsbristen.

– Bostadsbristen är vår största ekonomiska flaskhals. Satsningarna visar återigen att regeringen har ett stuprörsperspektiv när det gäller kopplingen bostadsbrist, stigande skuldsättning, en icke flexibel arbetsmarknad och försämrad konkurrenskraft på sikt, säger Anna Felländer.

Försiktig makroprognos

I vårpropositionen görs en ganska försiktig bedömning om av tillväxten. Inflationsprognosen är låg trots skattehöjningar 2016. Generellt är tillväxtsiffrorna lägre än vad Swedbank bedömer. Relativt låg investeringsprognos trots satsningarna på infrastruktur och bostäder. Ganska modest konsumtionstillväxt 2016 vilket säkert speglar de skattehöjningar som riktas mot hushållen nästa år.

– Vårpropositionen stärker vår syn på att Riksbanken sänker räntan ytterligare till -0,50 procent och gör statsobligationsköp. Riksbanken står även beredda att till exempel genomföra valutainterventioner, köp av säkerställda obligationer, riktade lån till små och medelstora företag, säger Anna Felländer.

Enligt Anna Felländer finns ett flertal risker med vårpropositionen ur ett makroperspektiv.

– Med en så pass expansiv penningpolitik, som riskerar att blåsa upp tillgångsbubblor, och en inte tillräckligt offensiv finanspolitik, förstärks obalanserna i svensk ekonomi. Skulduppbyggnaden hos hushållen riskerar att öka till ohållbara nivåer och konkurrenskraften fortätter att urholkas.


Mer information


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kontaktuppgifter

Hamngatan 2
777 30  Smedjebacken
info@norrbarke-sparbank.se

Telefon: 0240 - 59 10 00
Fax: 0240 - 59 10 20
www.facebook.com/NorrbarkeSparbank

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet:  +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Digital Support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-97 75 12
Från utlandet:  +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger