Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

2015-06-03

Månadsuppdatering av Investeringsstrategin – räntefrossa och Greklandsoro

Vikten av att de långa marknadsräntorna förblir låga var väldigt tydligt under inledningen av maj månad. Börserna världen över reagerade negativt när räntorna steg och turbulensen spred sig även till valutamarknaden där dollarn försvagades mot euron efter en lång tids uppgång. Ränteuppgången kom dock av sig och aktiemarknaden tog tillbaka stora delar av förlorad mark. Grekland fortsätter vara i fokus och även om ryktesfloran är spretig så verkar det tidigare dödläget tinat upp och en kompromisslösning ligger sannolikt i närtid.

Exempelbild

Huvudbudskapet i den senaste Investeringsstrategin var att så länge tre viktiga faktorer förblev intakta skulle trenden bestå; mindre obalanser i den globala ekonomin, låga räntor och att bolagens lönsamhetsnivå kunde bestå. Den relativt snabba ränteuppgången i både Europa och USA visade tydligt vad en brusten länk får för konsekvenser. Det man såg var dock inte inledningen på en stigande räntetrend utan snarare en reaktion på att långa marknadsräntor, som länge legat nära nollpunkten, helt enkelt varit för låga även med hänsyn taget till dagens låga inflation och tillväxt.

Den välkända oroshärden Grekland har fortsatt varit högt upp på agendan. Ett scenario som vår samarbetspartner Swedbank Analys har observerat flertalet gånger vad gäller Grekland är att det ofta blir ”fem-i-tolv”-lösningar eftersom parterna ofta har en vitt skild syn på olika faktorer i förhandlingen. I Investeringsstrategins scenario räknas det fortsatt med att parterna når en kompromisslösning som fortsätter att hålla Grekland under armarna till dess att en mer långsiktig lösning kan sjösättas.

Sammantaget väger den senaste tidens marknadsrörelser och statistikskörd tungt för ett oförändrat allokeringsscenario. Rekommendationen är fortsatt överviktade mot aktier och underviktade mot räntor. Favoritregionen i aktieportföljen är fortsatt Europa samtidigt som USA förblir underviktad. Värdet av att vara allokerad mot kortare löptider i ränteportföljen är fortfarande av stor vikt.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kontaktuppgifter

Hamngatan 2
777 30  Smedjebacken
info@norrbarke-sparbank.se

Telefon: 0240 - 59 10 00
Fax: 0240 - 59 10 20
www.facebook.com/NorrbarkeSparbank

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet:  +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Digital Support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-97 75 12
Från utlandet:  +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger