Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

2015-10-26

Rapport: God utveckling av hushållens inkomster

Alla de typhushåll som vår samarbetspartner följer har fått mer i plånboken de senaste tio åren. Detta gäller såväl löntagare som pensionärer och arbetslösa. Hushållens disponibla inkomster har ökat med mellan 10 och 30 procent i reala termer. Det framgår av en analys från vår samarbetspartner Swedbank privatekonomi.

Exempelbild

Utvecklingen har varit väldigt god för de som har ett arbete. Lönerna har ökat med runt 20 procent i reala termer under de senaste tio åren för de hushåll som banken följer. Sedan 1994 har de ökat med 50-60 procent.

- Sänkta skatter i form av jobbskatteavdrag har inneburit att den disponibla inkomsten har ökat ännu mer för dessa hushåll, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och Sparbankerna.

De som inte arbetar har inte haft en lika gynnsam utveckling. För en arbetslös har både ersättning och disponibel inkomst minskat under 2000-talet. Ersättningsnivån höjdes 2003 för att åter sänkas 2007. I september i år höjdes dock taket i arbetslöshetsförsäkringen från 18 700 till 25 000 kronor per månad. Även underhållsstödet, som påverkar en ensamstående förälder, höjdes i september i år.

Både inkomstpensioner och garantipensioner har varit i stort sett oförändrade sedan 2005. Ser man till den disponibla inkomsten ser det dock annorlunda ut. Ett pensionärspar med inkomstpension har ökat sin disponibla inkomst med 8 procent och en garantipensionär med 16 procent. Det beror på sänkt inkomstskatt och för garantipensionären även ett höjt bostadstillägg.

Flera höjningar samtidigt

I september höjdes underhållsstödet från 1 273 till 1 573 kronor per barn och månad. En ensamstående förälder får i och med höjningen av underhållsstödet ytterligare några procents bättre utveckling.

Även taket i arbetslöshetsförsäkringen höjdes. Ersättningen är 80 procent av inkomsten upp till taket, så den maximala ersättningen höjdes från 14 960 till 20 000 kronor.

- För en arbetslös innebär höjningen av a-kassan en real förbättring på 11 procent av lönen och 10 procent av disponibelinkomsten sedan 2005, säger Arturo Arques.

Lönehushållen har en gynnsam utveckling även på lång sikt, det gäller både lön och disponibel inkomst. För en ensamstående förälder är löneutvecklingen de senaste 20 åren mer gynnsam än förändringen i disponibel inkomst. Det beror på att en relativt stor andel av den disponibla inkomsten består av transfereringar i form av barnbidrag, underhållsstöd och bostadsbidrag. Dessa har i stället minskat i fasta priser.

För en arbetslös har utvecklingen varit negativ mellan 1994 och 2015, före höjningen i september. Pensionssystemet ändrades 2003 så en jämförelse bakåt i tiden är svår att göra.

Mer information

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kontaktuppgifter

Hamngatan 2
777 30  Smedjebacken
info@norrbarke-sparbank.se

Telefon: 0240 - 59 10 00
Fax: 0240 - 59 10 20
www.facebook.com/NorrbarkeSparbank

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet:  +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Digital Support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-97 75 12
Från utlandet:  +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger