Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

2016-01-26

Global oro och akut behov av reformer i Sverige

I dag släpptes vår samarbetspartners Swedbank Economic Outlook, konjunkturprognosen för bankens hemmamarknader och de viktigaste globala ekonomierna. En skakig börs, fallande oljepris och oro i Kina – utsikterna för den globala återhämtningen har fått sig en rejäl törn de senaste månaderna.

Exempelbild

Utvecklingen i Kina har fått spridningseffekter via valutor och börser och sammantaget har riskerna ökat. I grunden finns dock fortsatt tillväxt-potential i USA och eurozonen, samtidigt som det låga oljepriset på sikt bör gynna den globala tillväxten.

– I och med stora påfrestningar på den kinesiska ekonomin förväntar vi oss att de kinesiska myndigheterna agerar med mer stimulanser, såväl finanspolitiska som penningpolitiska, säger Magnus Alvesson, vår samarbetspartner Swedbanks prognoschef. Vi tror även att ECB kommer att stimulera ytter-ligare, medan den amerikanska centralbanken sannolikt kommer att vara återhållsam med räntehöjningar framöver.

Svensk ekonomi är på ytan stark. Tillväxten är hög, driven av en stark arbetsmarknad, en hög privat och offentlig konsumtion och ett uppsving i industriproduktionen. Kombinationen av en ultralätt pen-ningpolitik och expansiv finanspolitik ger kraftfulla stimulanser. Detta är dynamit för tillväxten, men riskerar att förstärka obalanserna i svensk ekonomi.

– Arbetsmarknaden blir allt mer polariserad, bostadsmarknaden är dysfunktionell och utbild-ningssystemet eftersatt. Om omfattande reformer inte genomförs riskerar underliggande oba-lanser i svensk ekonomi att brisera, säger Anna Breman, vår samarbetspartner Swedbanks chefekonom.

Svensk ekonomi kommer att fortsatt att präglas av stor flyktinginvandring. Bankens analys pekar på hur det bidrar till svensk tillväxt på kort sikt och konstaterar att utmaningarna på längre sikt kvarstår. Dessutom görs en djupdykning i den annalkande lönerörelsen där Swedbank Makroanalys ser en tilltagande löneglidning men risken för konfliktvarsel är betydande.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kontaktuppgifter

Hamngatan 2
777 30  Smedjebacken
info@norrbarke-sparbank.se

Telefon: 0240 - 59 10 00
Fax: 0240 - 59 10 20
www.facebook.com/NorrbarkeSparbank

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet:  +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Digital Support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-97 75 12
Från utlandet:  +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger