Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

2016-12-13

Tips inför årsskiftet – så sparar du pengar

Inför årsskiftet finns det saker som kan vara bra att ha koll på gällande beskattning. Till exempel behöver du betala för eventuella ROT- eller RUT-tjänster före årsskiftet om du vill ha din skattereduktion i deklarationen i maj. Har du gjort en kapitalvinst under året kan du kvitta den mot en kapitalförlust.

Exempelbild

ROT och RUT

Skattereduktion medges för belopp som betalats ut under det år som deklarationen avser. Har arbete utförts under 2016 och man vill få reduktionen under 2017 måste betalningen göras före årsskiftet. För betalning efter årsskiftet kommer skattereduktionen medges först i deklarationen man lämnar in i maj 2018. För att medges skattereduktion måste man ha en viss inkomstskatt att kvitta reduktionen mot.

Den 1 augusti 2016 utvidgades RUT-avdraget till att även omfatta flyttjänster, vissa trädgårdstjänster och IT-tjänster.

Jämkning och fördela räntebetalningar

Inför årsskiftet kan det vara bra att se över eventuell jämkning, om till exempel bolånen har ökat eller minskat. Är man flera som delar på ett lån kan man även passa på att se över fördelningen av räntebetalningarna. Meddelas banken före årsskiftet hur räntorna ska betalas kommer det förtryckt i deklarationen. Annars går det bra att ändra i deklarationen i maj.

Kvitta vinster mot förluster

Kapitalvinster kan kvittas mot kapitalförluster, för att på så sätt minska skatten. Om man har gjort en kapitalvinst under året och säljer av innehav som har gått med förlust sker en skattemässig justering och skatten att betala minskar. Schablonintäkt på investeringssparkonto kan kvittas mot ränteutgift eller mot 70 procent av en kapitalförlust.

Skatt på fonder tas ut den 1 januari, så står man inför att sälja sina fonder kan det vara fördelaktigt att göra det före årsskiftet.

Begränsningsregeln för pensionärers fastighetsavgift

Kapitalinkomster kan påverka fastighetsavgiften. Makar/sambor med lån på en fastighet och som omfattas av begränsningsregeln för fastighetsavgift bör se till att inte en make har överskott och en underskott av kapital. I så fall är det bättre att omfördela låneräntorna mellan sig. Görs det nu förtrycks det i deklarationen, men det går även att justera i deklarationen i maj.

Studiemedel

Vid bedömning av rätten till studiemedel tas hänsyn till inkomst både från tjänst och från kapital. Det innebär att inkomster från försäljning av till exempel aktier, hus eller lägenhet kan påverka dina studiemedel. Den som ligger på gränsen att få studiemedlen reducerade innevarande år bör därför avvakta med att realisera eventuella kapitalvinster till efter årsskiftet.

Nytt 2017

Schablonskatt på investeringssparkonto samt kapitalförsäkring

Kapitalunderlag i investeringssparkonto och i kapitalförsäkring schablonbeskattas. Den nya statslåneräntan på 0,27 procent påverkar beskattningen på schablonbeskattat sparande. Enligt nya regler är golvet för schablonintäkten 1,25 procent av kapitalunderlaget. Skatten 2017 blir därmed 0,375 procent av kapitalunderlaget (1,25x30%).

Avkastningsskatt på pensionsmedel

Från 1 januari införs även ett golv vid beräkning av avkastningsskatt på pensionsmedel. Skatteunderlaget är kapitalunderlaget multiplicerat med genomsnittlig statslåneränta, dock lägst 0,5 procent av kapitalunderlaget.

Effekter av ändrade pris- och inkomstbasbelopp

Nästa år höjs prisbasbeloppen och inkomstbasbeloppet. Basbelopp är fastställda belopp som används vid beräkning av till exempel nivåer på sjukpenning, föräldrapenning och studiemedel, samt skatter och pensioner.

Nya belopp 2017

Prisbasbelopp, kronor

44 800

Förhöjt prisbasbelopp, kronor

45 700

Inkomstbasbelopp, kronor

61 500

Studiemedlen höjs med 112 kronor till 10 017 kronor per fyraveckorsperiod vid heltidsstudier. Den maximala fastighetsavgiften höjs med 276 kronor till 7 688 kronor per år.

Den maximala fastighetsavgiften höjs med knappt 300 kronor per år.

Garantipensionen höjs med 90 kronor per månad för ogift pensionär och med 80 kronor för gift. Inkomstpensionen höjs med 330 kronor per månad för den med en pension på 12 000 kronor per månad.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kontaktuppgifter

Hamngatan 2
777 30  Smedjebacken
info@norrbarke-sparbank.se

Telefon: 0240 - 59 10 00
Fax: 0240 - 59 10 20
www.facebook.com/NorrbarkeSparbank

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet:  +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Digital Support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-97 75 12
Från utlandet:  +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger