Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Splittrad återhämtning i världsekonomin

De närmaste två åren sker en global återhämtning i världsekonomin, där de stora västekonomierna leder konjunkturuppgången. Däremot ser det dystrare ut för tillväxtländerna. I det korta perspektivet föll börsern förra veckan och det är nu upp till bevis för företagsvinsterna i kommande rapporter.

Vår samarbetspartner Swedbanks prognos för de närmaste två åren är att den globala tillväxten återhämtar sig, men prognosen uppvisar en splittrad bild. Positivt är att stora ekonomier, som USA, Storbritannien och Tyskland spås ha en stark tillväxt, likaså de nordiska länderna väntas få hygglig tillväxt. Men för tillväxtländerna är det mer bekymmersamt. I såväl Kina som i Indien och Brasilien ser banken en dämpning i tillväxten, växande obalanser och hög inflation.
Styrräntorna i USA och Europa kommer fortsätta vara på en låg nivå och de första höjningarna väntas först 2015. I USA har centralbanken aviserat att de omfattande stimulanser som pågått, genom stödköp av obligationer, ska trappas ned i takt med att amerikansk ekonomi återhämtar sig.

-För Sverige kan 2014 bli ett bra tillväxtår. Hushållen får en stark inkomstutveckling, bland annat genom skattelättnader. Företagen är också mer optimistiska och vi räknar med att investeringarna kommer i gång. Men den fortsatt starka kronan och ett svagt Europa underlättar tyvärr inte för exporten, så exportbolagen kan få fortsatta problem, säger Sara Arfwidsson, marknadsstrateg på Swedbank.

Riksbanken börjar höja räntan i slutet av året

-Banken förväntar sig att Riksbanken höjer styrräntan först i slutet av året . Sedan kommer räntan att successivt höjas under 2015. Det finns då en risk att tillväxten i Sverige påverkas negativt eftersom stigande räntor ger mindre utrymme för konsumtion hos hushållen. Men huvudscenariot är ändå att vi kan förvänta oss en hygglig tillväxt.

I Europa har ekonomin börjat återhämtat sig, men det finns risker, inte minst på banksidan. Frågan är exempelvis hur stabila och starka är de stora bankerna i Europa är. Osäkerheten på finansmarknaderna som varit tidigare kring europeiska banker kan återvända och optimismen kan avta. Det är med andra ord en skör återhämtning banken ser i Europa.

Börserna oroliga för företagsvinster

Under fredagen 24 januari föll börserna runt om i världen. I Stockholm föll börsen med 1,7 procent och i USA med ca 2 procent. Senaste veckan har också varit negativ. Tyskland och USA har fallit 3,0-3,5 procent. Kina och Japan med ca 4 procent. Spanien har fallit mest den senaste veckan, drygt 6 procent. Varför faller då börserna?

-Det finns bland annat en oro för att företagsvinsterna inte stiger i den utsträckning som krävs för att försvara dagens värderingar. Som vi nämnt tidigare krävs stigande företagsvinter för att motivera dagens kurser och framför allt för att vi ska få en stigande börs 2014. Det är viktigt för marknaden att nu få höra bolagens framtidsutsikter i samband med bolagsrapporterna, säger Sara Arfwidsson.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kontaktuppgifter

Hamngatan 2
777 30  Smedjebacken
info@norrbarke-sparbank.se

Telefon: 0240 - 59 10 00
Fax: 0240 - 59 10 20
www.facebook.com/NorrbarkeSparbank

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet:  +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Digital Support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-97 75 12
Från utlandet:  +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger