Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Viktiga datum inför årsskiftet

12 december 2013

Här nedan finner du viktiga datum för att betalningar ska nå fram till mottagaren före årsskiftet.

Internetbetalningar

Internetbetalningar måste registreras senast den 30 december, före klockan 10, för att vara betalningsmottagaren tillhanda före årsskiftet.

Betalningar kan läggas upp på två sätt:
1. Förfallodagsbevakning
I fältet ”Förfallodatum” anges det datum då pengarna ska vara betalningsmottagaren tillhanda. Om angivet datum sätts långt fram i tiden, tas inte pengarna ut från kontot förrän dagen innan angivet förfallodatum.

En betalning med förfallodagsbevakning den 31 december måste registreras senast den 26 december. Betalningen kommer då att vara mottagaren tillhanda den 30 december, då detta är den sista bankdagen på året. Uttag från kontot görs den 27 december.

2. Betalning utan förfallodatum
Fältet ”Förfallodatum” lämnas tomt. Då skickas betalningen iväg direkt och är betalningsmottagaren tillhanda nästkommande bankdag. Denna registrering kan göras fram till och med den 30 december, före klockan 10, för att vara betalningsmottagaren tillhanda före årsskiftet.

Ytterligare information finns i internetbanken.

Girobetalningar

Girobetalningarna måste vara privatgirot tillhanda senast 19 december för att de ska hinnas med före årsskiftet.

Kassabetalningar av Bank- och Plusgiro

Bank- och Plusgirobetalningar i kassa måste göras senast den 27 december för att vara hos mottagaren före årsskiftet.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kontaktuppgifter

Hamngatan 2
777 30  Smedjebacken
info@norrbarke-sparbank.se

Telefon: 0240 - 59 10 00
Fax: 0240 - 59 10 20
www.facebook.com/NorrbarkeSparbank

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet:  +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Digital Support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-97 75 12
Från utlandet:  +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger