Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Positiv ekonomisk statistik och fortsatt oro i Ukraina

Statistik från både USA, Kina och Europa bekräftar att ekonomin fortsätter att stärkas. Samtidigt dämpas den positiva utvecklingen av de eskalerande oroligheterna i Ukraina.

Från Kina rapporteras att BNP för första kvartalet ökade mer än förväntat. Samtidigt visar statistik för industriproduktionen att den visserligen ökade men mindre än väntat, vilket tyder på att ekonomin i Kina saktar in.

- Det är trots de starka BNP-siffrorna tveksamt om Kina når upp till sitt tillväxtmål om 7,5 procent för 2014, kommenterar Sara Arfwidsson, marknadsstrateg på Swedbank, vår samarbetspartner. Vår prognos ligger något lägre på 6,9 procent.

I USA hade amerikansk detaljhandel i mars sina bästa försäljningssiffror sedan december 2012.

- Det bekräftar att det kalla vädret höll tillbaka konsumtionen tillfälligt i inlednigenav året och att det inte är fråga om en bestående inbromsning i ekonomin.

Osäkerhet dämpar

Även för Europa rapporteras positiv statistik i form av en industriproduktion som ökade mer än förväntat. Här finns dock länder vars ekonomi påverkas mer negativt än andra av utvecklingen i Ukraina. Framför allt Estland, och marginellt även Tyskland.

- Enligt de senaste rapporterna från Ukraina verkar situationen ha eskalerat, med ökad risk för inbördeskrig, konstaterar Sara. Och osäkerhet är, som alltid, negativit för marknaderna. Så även om vi har en stark underliggande riskvilja bland marknadens aktörer just nu så dämpas den av den rådande situationen.

Avslutningsvis några kommentarer kring inflation. Medan inflationen stigit något i USA ser Europa en sjunkande inflationstrend, så kallad disinflation.

- Det kan krävas stimulanser för att förhindra att vi får deflation i ekonomin i Europa, säger Sara. Problemet är dock de stora olikheterna mellan våra länder. Medan Tyskland kan behöva en högre ränta är behovet det omvända i exempelvis Spanien och Italien.

Mer information


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kontaktuppgifter

Hamngatan 2
777 30  Smedjebacken
info@norrbarke-sparbank.se

Telefon: 0240 - 59 10 00
Fax: 0240 - 59 10 20
www.facebook.com/NorrbarkeSparbank

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet:  +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Digital Support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-97 75 12
Från utlandet:  +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger