Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Veckokommentar: Fortsatt konjunkturuppgång som huvudscenario

Amerikansk statistik ger signaler om stärkt konsumentförtroende och tro på framtiden. I Europa har Krim-krisen haft begränsade ekonomiska effekter. Huvudscenariot är att situationen i Ryssland och Ukraina inte förvärras och att konjunkturen fortsätter att utvecklas positivt.

Under förra veckan kom rapporter om konsumentförtroendet i olika delar av världen. Det tyska konsumentförtroendet är oförändrat medan det svenska sjönk något från februari till mars. I USA, däremot, rapporterades den högsta nivån på sex år. Det tyder på att fler räknar med att ha arbete framöver och att den sämre arbetsmarknadsstatistik som redovisats på senare tid har varit tillfällig.

- Statistiken bekräftar vårt konjunkturscenario om en fortsatt positiv utveckling, säger Sara Arfwidsson, marknadsstrateg hos vår samarbetspartner Swedbank. Den låga inflationen i Europa fortsätter att vara ett bekymmer, men den Europeiska Centralbankens försäkran att de kommer att göra vad som behövs för att stötta ekonomin har haft en lugnande effekt på de europeiska aktiemarknaderna.

Begränsad påverkan

Hittills har Krim-krisens negativa påverkan på världens ekonomier begränsat sig till Ryssland och Ukraina samt till länder med stort handelsutbyte med Ryssland, exempelvis Estland. I övriga Europa har inte märkts några större effekter av krisen.

- Vårt huvudscenario är att situationen inte kommer att förvärras. I ett samtal med Obama har Putin försäkrat att han inte har några planer på att gå in i andra delar av Ukraina. Om det trots allt skulle ske kommer det att resultera i sjunkande långa räntor och sjunkande börser, men det är som sagt inte vårt huvudscenario.

Nästa vecka kommer statistik om svensk industri- och tjänsteproduktion.

- Våra förväntningarna är att företagens rapporter om en långsamt förbättrad orderingång bekräftas och att vi får en fortsatt återhämtning i svensk ekonomi de närmaste månaderna, säger Sara Arfwidsson.

Mer information

  • Spara och Pension


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kontaktuppgifter

Hamngatan 2
777 30  Smedjebacken
info@norrbarke-sparbank.se

Telefon: 0240 - 59 10 00
Fax: 0240 - 59 10 20
www.facebook.com/NorrbarkeSparbank

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet:  +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Digital Support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-97 75 12
Från utlandet:  +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger