Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Vårpropositionen: Plus för såväl löntagare som pensionärer med Alliansregering

Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången, men sedan Alliansregeringen tillträdde har både löntagare, pensionärer och studenter kunnat se en tydlig förstärkning av sin disponibla inkomst. För sjuka och arbetslösa har ersättningarna däremot försämrats konstaterar vår samarbetspartner Swedbanks ekonomer.

De privatekonomiska förslag som aviseras i årets vårproposition är att avdragsrätten för privat pensionssparande begränsas från 12 000 kronor per år till 2 400 kronor nästa år, för att därefter helt slopas 2016. Lånedelen i studiemedlet ska höjas med cirka 1 000 kronor per månad. Punktskatterna på tobak och alkohol, liksom fordonsskatten, höjs också.

Alliansregeringens politik

Swedbank har analyserat hur politiska beslut har påverkat hushållens ekonomi sedan Alliansregeringen tillträdde 2007. I analysen jämförs ekonomin för olika exempelhushåll enligt det regelverk som gäller nu med hur ekonomin skulle ha sett ut med det regelverk som gällde innan Alliansen tillträdde. Allt annat lika.

Störst förbättring i kronor har jobbskatteavdraget stått för, vilket främst gynnat hushåll med två löntagare.

– Barnfamiljer i småhus med två föräldrar som båda arbetar har gynnats mest av regeringens politik, säger Maria Ahrengart, ekonom på Swedbank. Det beror på att den gruppen av hushåll både har fått del av jobbskatteavdrag, höjt flerbarnstillägg i barnbidraget och sänkt fastighetsskatt.

Av förbättringen på drygt 4 400 kronor per månad för Swedbanks exempelhushåll med tvåbarnsfamilj i småhus står inkomstskatten för nära 3 400 kronor och fastighetsavgiften för knappt 1 000 kronor. Tvåbarnsfamiljen i hyreslägenhet har fått en förbättring med ca 3 400 kronor per månad. För en ensamstående förälder med två barn och bostadsbidrag är disponibelinkomsten 2 700 kronor högre per månad 2014 jämfört med 2006.

Pensionärsparet med tilläggs- och tjänstepension har genom sänkt skatt fått en ökad disponibel inkomst med drygt 1 600 kronor per månad. För den ensamstående garanti-pensionären är ökningen drygt 1 000 kronor per månad, inklusive höjningen av bostadstillägget.

En student har idag knappt 1 100 kronor mer kvar per månad vilket framför allt beror på en högre lånedel i studiemedlet och höjt bostadsbidrag. Om aviseringarna i vårpropositionen går igenom blir förbättringen jämfört med 2006 omkring 2 100 kronor per månad.
Men det finns också politiska beslut som har betytt kostnadsökningar för många, exempelvis högre a-kasseavgift och skatt på trafikförsäkringen. För två vuxna med en bil kan det handla om 300 kronor per månad eller mer.

Försämringar för sjuka och arbetslösa

Sänkt högsta dagpenning har inneburit försämringar för många sjuka och arbetslösa. Sjukpenningen har också sänkts så att endast 97 procent av tidigare ersättning betalas ut. 
För de som kommit tillbaka till arbete inom viss tid kan jobbskatteavdraget ändå ha betytt en förbättring, sett på helåret. Arbetslösa som före arbetslösheten hade en lön högre än taket för högsta arbetslöshetsersättning, vilket motsvarar 18 700 kronor, har gått back 800 kronor per månad. En person som blir sjuk har tappat drygt 2 200 kronor per månad vid en månadsinkomst på 31 100 kronor och 450 kronor med en månadsinkomst på 23 000 kronor.

– För de som står utanför arbetsmarknaden har villkoren försämrats sedan 2006, säger Madelen Falkenhäll, ekonom på Swedbank. Både genom sänkta ersättningsnivåer men också i relation till löntagare som har fått höjda reallöner och sänkt skatt genom jobbskatteavdrag, som alltså inte har kommit dem utanför arbetsmarknaden till del.

Mer information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Ahrengart, privatekonomi Swedbank, på telefon 076-790 16 15
Madelen Falkenhäll, privatekonomi Swedbank, på telefon 076-790 16 38

Mer information


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kontaktuppgifter

Hamngatan 2
777 30  Smedjebacken
info@norrbarke-sparbank.se

Telefon: 0240 - 59 10 00
Fax: 0240 - 59 10 20
www.facebook.com/NorrbarkeSparbank

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet:  +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Digital Support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-97 75 12
Från utlandet:  +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger