Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Veckokommentar: Oro i världen påverkar marknaderna

USA överraskar positivt medan Europa har det mera besvärligt. Den geopolitiska situationen, med oroligheter på många håll i världen, har stor påverkan på marknaderna för tillfället.

- Det är fortfarande det geopolitiska läget i världen som styr mycket hur marknaden agerar just nu. Finansmarknaderna är känsliga för varje tecken till förändring och därför håller vi noga koll på utvecklingen, framför allt konflikten Ryssland/Ukraina. Som alltid när det är oro i världen minskar riskaptiten hos investerare och det är något vi måste förhålla oss till och bevaka, säger Martin Bolander, marknadsstrateg på Swedbank Research, vår samarbetspartner.

Om USA:s ekonomi går bättre än prognoserna så är det snarare tvärtom med den europeiska. BNP i många europeiska länder har varit lägre än förväntat och det gäller inte bara i problemländer som Grekland, Italien och Portugal utan även Tyskland, och framför allt Frankrike, går sämre än väntat.

När det gäller tillväxtmarknader så har sanktionerna mot Ryssland gjort att tillväxten dämpats betydligt och Ryssland närmar sig nu nolltillväxt. I Kina finns också problem med tillväxten och det är stor risk att den kommer att vara svagare än prognostiserat.

- Vår syn på marknaderna är fortsatt en tro att aktier trots allt är bättre än räntor, säger Martin Bolander.


Mer information


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kontaktuppgifter

Hamngatan 2
777 30  Smedjebacken
info@norrbarke-sparbank.se

Telefon: 0240 - 59 10 00
Fax: 0240 - 59 10 20
www.facebook.com/NorrbarkeSparbank

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet:  +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Digital Support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-97 75 12
Från utlandet:  +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger