Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Veckokommentar – Ökade förväntningar om räntesänkning i höst

Den globala återhämtningen är fortfarande mycket osynkroniserad där USA går betydligt bättre än övriga världen och framför allt bättre än Europa, vars återhämtning tycks bli alltmer utdragen.

Industriproduktionssiffror från förra veckan indikerar ändå ett något starkare Europa, där siffran för EMU som helhet var starkare än väntat. Detsamma gällde Storbritannien och Frankrike. Den italienska siffran var svagare och efter två kvartal med fallande tillväxt är recessionen ett faktum. Också i Kina var industriproduktionen svagare än väntat och den senaste siffran är den svagaste sedan finanskrisen 2008.

- Huvudscenariot är fortfarande att det inte blir någon krasch, men en viss avmattning finns i våra prognoser. Det blir i alla fall svårt för Kina att klara en tillväxt om mer än 7 procent, säger Martin Bolander, marknadsstrateg på Swedbank Analys.

Oroväckande inflationsnedgång i Sverige

Inflationen i Tyskland och Frankrike landade helt enligt förväntningar på 0,8 respektive 0,5 procent. Den svenska inflationen kom in lägre än väntade -0,1 procent. Istället blev siffran -0,2 vilket är en nedgång från förra månaden där siffran var 0.0.

- Denna oroväckande nedgång i inflation spär på förväntningarna om ytterligare räntesänkning från Riksbanken redan i höst. Mycket beror dock på hur aggressiv den europeiska centralbanken kommer att vara med sina kvantitativa lättnader som ska aviseras under oktober och då troligen efter deras ordinarie räntemöte den andra oktober, säger Martin Bolander.

Det svenska valresultatet var ingen stor överraskning och reaktionerna på marknaden har hittills varit ljumma. Kronan har bara rört sig marginellt mot euron och dollarn. Den något osäkra parlamentariska situation som nu råder i Sverige balanseras upp av att det är ett stabilt land med väldigt stabila finanser, båda vad gäller bytesbalansöverskott och statsskuld.

I veckan ligger fokus på folkomröstningen i Skottland och huruvida landet kommer att vara kvar i Storbritannien eller inte. Det är mycket jämnt och i fredags visade två undersökningar mot och en för ett utträde ur unionen. Utfallet kommer antagligen att kunna påverka Londonbörsen och det brittiska pundet, men inte så mycket i övrigt.

Nästa vecka kommer inflationssiffror för både USA och Eurozonen. Den senare är särskilt i fokus, eftersom ytterligare lättnader från ECB hänger samman med den mycket låga inflationen. Den väntade siffran är 0,3 procent, det vill säga samma som förra månaden. Blir siffran lägre ökar pressen på ytterligare kvantitativa lättnader redan i oktober. ECB har som mål en inflation på kring två procent och dit är avståndet fortfarande oroväckande stort. Prognoser för USA pekar att inflationen hamnar strax under två procent.


Mer information


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kontaktuppgifter

Hamngatan 2
777 30  Smedjebacken
info@norrbarke-sparbank.se

Telefon: 0240 - 59 10 00
Fax: 0240 - 59 10 20
www.facebook.com/NorrbarkeSparbank

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet:  +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Digital Support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-97 75 12
Från utlandet:  +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger