Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Veckokommentar - Grekland och oljepriset oroar marknaden

Marknaden pressas för närvarande av en oro kring Grekland som kan få en ny regering vars politik kan sätta hela EU-medlemskapet på spel. Detta kan också påverka när ECB väljer att sjösätta nya stimulanser. Samtidigt har oljepriset fortsatt att falla.

Oljepriset har fallit med över 50 procent och fortsätter att falla. Förklaringen är överutbud och svag ekonomisk tillväxt. Bankens prognoser är att oljepriset ska bottna ut på de här nivåerna för att sedan stiga under året.

Flera tillväxtmarknader drabbas av oljeprisfallet och att råvarupriserna faller undan.

USA:s BNP har reviderats upp till 5 procent, bland annat som en konsekvens av ökad privatkonsumtion. USA har gång på gång visat styrka och överraskat positivt under året. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin och servicesektorn kom in svagare än väntat men de är fortfarande på nivåer som är högst rimliga. Dollarn har haft en stark utveckling men de största valutarörelserna finns troligtvis bakom oss.

I Europa är trenden intakt med relativt svag tillväxt. Inköpschefsindex för industrin och tjänstesektorn bekräftar en fortsatt svag tillväxt men utan dramatik. Inflationsdata indikerar att inflationen faller undan ytterligare. Inflationen i EMU kom in lite lägre än väntat, den sjönk i december till minus 0,2 procent. Men den underliggande inflationen, där bland annat energiprisförändringar räknas bort, steg till 0,8 procent från 0,7 procent. Orsaken till den stora skillnaden är oljeprisets branta ras.

Greklandsoro kan påverka tidpunkt för ECB-stimulanser

Efter förtroendeomröstning har Grekland utlyst nyval den 25 januari. Opinionssiffror indikerar att det är oppositionen, det vill säga den vänsterkoalition som vill se direkta skuldnedskrivningar från Trojkan, som kan komma att vinna valet. Detta har lett till att Greklands vara eller icke vara i Euro- och EU-samarbetet ställts på sin spets där framförallt Tyskland och Frankrike har valt en hård strategi.

Även om oppositionen skulle vinna kommer det att bli svårt att få majoritet och ta egna beslut så man måste antagligen kompromissa i vilket fall som helst. Majoriteten av den grekiska befolkningen vill också fortsätta vara med i eurosamarbetet. Dessutom är Eurozonen bra förberedd med nödfonderna som möjliggör utlåning mot både stater och privat sektor vilket kan minska smittoeffekter från ett eventuellt Grekiskt utträde.

Det finns tydliga förväntningar på ytterligare penningpolitiska stimulanser från den europeiska centralbanken ECB och här ligger köp av statsobligationer, så kallade kvantitativa lättnader, nära till hands. Den 22 januari sammanträder ECB och det finns förväntningar att stimulanser ska lanseras redan då. Osäkerheten kring Grekland kan leda till att ECB förskjuter detta längre fram i tiden.

Mer information


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kontaktuppgifter

Hamngatan 2
777 30  Smedjebacken
info@norrbarke-sparbank.se

Telefon: 0240 - 59 10 00
Fax: 0240 - 59 10 20
www.facebook.com/NorrbarkeSparbank

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet:  +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Digital Support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-97 75 12
Från utlandet:  +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger