Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar om kortinlösen

 • Swedbank Pay är ett nytt marknadsföringsnamn och varumärke för det som tidigare hette Swedbank Babs. Utöver kortinlösen samlar vi även andra betalaprodukter för handlare under varumärket Swedbank Pay, till exempel Checkout vid e-handel och Delbetalning.

 • Kontakta Swedbank Pay support så hjälper vi dig. Du kan också kontakta ditt lokala bankkontor som hjälper dig med avtalstecknande.

 • Handläggningstiden är normalt 3-5 bankdagar för ett inlösenavtal. Om du är osäker på hur avtalet ska fyllas i, ta kontakt med Swedbank Pay på 08-411 10 80 eller . Om du tecknat avtal för Kortinlösen internet så behöver vi anmäla dina uppgifter till Visa och Mastercard. Det tar ytterligare 5 bankdagar. Utöver vår handläggningstid har även terminalleverantörerna samt betalväxlarna sin egen handläggningstid. Kontakta dem för att ta reda på hur lång dessa är.

 • Kontakta oss för att få uppgift om vilket pris vi kan erbjuda för just din verksamhet. 

 • Summan av kortköpen är din bank tillhanda vardagen efter att insamlingen gjorts. Försäljningen redovisas buntvis och innehåller de kortköp som har skett sedan föregående insamling.

 • Du kontaktar  Swedbank Pay support på telefon 08-411 10 80 eller support.swedbankpay@swedbank.se

   

 • Det går att göra återbetalning på hela eller del av beloppet. Återbetalningen får aldrig överstiga ursprungsbeloppet och måste alltid gå till det kortnummer som användes vid köpet. 

 • Du får en avisering i början av månaden på föregående månads kortförsäljning. Aviseringen får du antingen via Access eller via post. Beloppet debiteras ditt konto eller betalas via faktura månaden efter försäljningsmånaden.

 • Om du har konto i annan bank än Swedbank eller sparbankerna kopplat till ditt kortinlösenavtal blir du fakturerad dina kostnader i stället för att de dras från ditt konto. 

 • Serviceavgiftsaviseringen – Aviseringen skickas ut i Access eller via brev. Skillnaden blir att det på aviseringen står att ni får en faktura istället för att beloppet tas ut från ert konto. Avinumret på serviceavgiftsaviseringen kommer finnas med på fakturan.

  Återdebitering och Rättelse – Brev om återdebitering eller rättelse skickas ut precis som tidigare, antingen i Access eller via brev. Skillnaden blir att det i brevet står att ni får en faktura istället för att beloppet tas ut från ert konto. Referensnumret på rättelse- eller återdebiteringsbrevet kommer finnas med på fakturan.
  Negativt dagsavslut – Om summan av dagens insamling innebär att ni ska betala ett belopp kommer ni nu att bli fakturerade istället för att beloppet tas ut från ert konto. På fakturan redovisas kundnummer och buntnummer för det negativa dagsavslutet.

 • Du som har konto i annan bank än Swedbank eller sparbankerna faktureras för serviceavgifter, återdebiteringar, rättelser samt negativa dagsavslut i stället för att dina kostnader tas ut direkt från ditt konto. Fakturan administreras av PayEx Sverige AB och förfallodatum är 30 dagar från faktureringsdatum.

 • Gå in i din internetbank och välj e-faktura eller kontakta oss för att få en medgivandeblankett för Autogiro.

 • När du fått första fakturan kan du gå in i din internetbank och välja autogiro. Efter det så dras pengarna från det konto som du valt. Ett annat alternativ är att du tar kontakt med Swedbank eller sparbank för att öppna konto. Du kan då få in pengar för kortinlösen och samtidigt även få avgifterna dragna från kontot i Swedbank eller sparbank.

 • Serviceavgiftsaviseringens månadsperiod baseras på när pengarna faktiskt sätts in på ditt konto. Detta gör att den inte går efter kalendermånaden.

 • För att ändra besöksnamn och/eller besöksadress (kvittotexten och kontoutdrag för din kund) behöver du ta kontakt med Swedbank Pay på 08-411 10 80 eller . Ange tydligt vad det är du vill ändra.
  Ändring av juridiskt namn och postadress behöver komma in skriftligen med underskrift av behörig firmatecknare. Ta kontakt med Swedbank Pay eller ditt lokala bankkontor så får du en ändringsblankett.

 • Denna information behöver komma in skriftligen med underskrift av behörig firmatecknare. Ta kontakt med Swedbank Pay på 08-411 10 80 eller support.swedbankpay@swedbank.se alternativt ditt lokala bankkontor för att få en ändringsblankett. Glöm inte att bifoga kontobevis om du har konto i annan bank än Swedbank eller sparbanken.

 • Vid ett köp görs en kontroll hos kortkundens bank att det finns tillräckligt med pengar och en reservation av beloppet görs på kortkundens konto. Köpet går dock först igenom när en insamling gjorts och reservationen görs då om till ett godkänt köp. Det tar med andra ord ungefär 3-5 bankdagar från det att köpet görs tills att det dras från kortkundens konto. Samma förfarande gäller vid retur förutom att ingen kontroll görs mot kortkundens bank.

 • Du tecknar ett nytt inlösenavtal. Registreringsbevis ska bifogas avtalet. Det gamla kundnumret kan inte behållas vid ägarbyte. Du kan däremot behålla befintligt kundnummer vid bolagsändring om det nya bolaget företräds av tidigare styrelsemedlem. Handläggningstiden är densamma som för nya inlösenavtal.

 • Kontakta Swedbank Pay på 08-411 10 80 för att få en blankett att fylla i. Uppsägningstiden för inlösenavtal är 3 månader och gäller från och med inkommen uppsägning. Sista dag för försäljning med kontokort efter din uppsägning uppges i den bekräftelse som skickas via brev.

Terminal

 • Kontakta oss så kan vi hjälpa dig att teckna avtal för både kortinlösen och terminal. Du kan även vända dig till ditt lokala Swedbank- eller sparbankskontor som hjälper dig att teckna avtal.

 • Du meddelar ändring av uppgifter direkt till Swedbank Pay, via telefon eller mail. Du kan även vända dig till ditt lokala Swedbank- eller sparbankskontor.

 • De kvitton det står ”Kundens Exemplar” på ska ges till kunden när köpet är genomfört. De kvitton som är butikens exemplar sparas enligt bokföringslagen. Swedbank Pay kan komma att begära in kvittounderlag upp till 24 månader efter att kortköpet är genomfört.

 • Ett dagsavslut gör man oftast under kvällen för att samla in de köp som gjorts under dagen. Då kan vi betala ut pengarna till ert konto nästa bankdag/vardag. Behöver du hjälp med att göra ett dagsavslut kontaktar du din terminalleverantör.

 • Börja med att logga in i Access och jämför dina kvitton med vad som finns där. Annars ta kontakt med Swedbank Pay. Det är viktigt att du har kvar alla kvitton från den aktuella dagen. Se till att ha samtliga kvitton framför dig när du kontaktar oss

 • Ta kontakt med Swedbank Pay. Det är viktigt att du har kvar alla kvitton från den aktuella dagen. Se till att ha samtliga kvitton framför dig när du kontaktar oss.

 • Du behöver i första hand ta kontakt med det företag som du fått terminalen ifrån. Är du osäker på detta så ta kontakt med Swedbank Pay. 

 • Då det finns ett flertal olika företag på den svenska marknaden som erbjuder en kassakopplad terminal idag så behöver du ta kontakt med Swedbank Pay. Vi behöver följande information för att kunna hjälpa dig:
  – Kassaleverantör
  – Kassatyp
  – Kassaapplikation
  – Version på Kassan
  – Terminaltyp

  Om du är osäker på denna information så kontakta din kassaleverantör.

 • Kontakta Swedbank Pay Support på 08-411 10 80 och välj knappval 6, ”Kod 10”. Du kommer då att få prata med en av våra handläggare som ställer några enkla Ja/Nej frågor. Handläggaren gör sedan en bedömning direkt över telefon om kortet är korrekt utfärdat och meddelar om du kan fortsätta med köpet eller bör avvisa det. 

 • För presentkort och pre-paidkort utgivna av Visa och Mastercard gäller Chip och PIN. 

  För presentkort och pre-paidkort som inte är utgivna av Visa eller Mastercard (endast magnetremsa, inget kortnummer på själva kortet) krävs inga extra kontroller.

 • Dessa handlingar behöver du spara för att kunna göra din bokföring. De ska sparas på ett säkert sätt så att obehöriga inte kommer åt informationen. Kvittona är din värdehandling på köpet som visar att kunden varit inne och genomfört köpet hos dig. Dagsavsluten visar hur mycket du sålt för under perioden och serviceavgiftsaviseringarna är en redovisning på de avgifter på kortköpet som vi drar från ditt konto.

 • Är beloppet över 400 kronor behöver kortkunden slå sin PIN-kod. I vissa fall kan kortkunden behöva slå in sin PIN även vid lägre belopp. Det är din kortkunds kortutgivare som bestämmer när PIN behöver anges. Terminalen meddelar om PIN-kod krävs.

 • Det är din kortkunds kortutgivare som bestämmer när PIN-koden behöver slås in. Det krävs PIN efter ett visst antal köp eller när summan av de kontaktlösa köpen har kommit upp i en viss totalsumma. Detta kan innebära att din kortkund kan behöva slå in sin PIN-kod även vid lägre belopp.

 • Kortet eller betalningsenheten är utrustat med loggan för kontaktlösa betalningar.

 • Kunden kan välja själv. 

 • Kortutgivaren kan förutom betalkort ge ut klockor, nyckelringar, aktivitetskort, stickers etc. Du kan lita på att betalmedlet är godkänt om terminalen godkänner köpet.

 • Kortkunden har ett kontaktlöst kort eller annat betalmedel i sin plånbok. Godkänner terminalen köpet är det ett godkänt betalmedel.

 • Kontakta din terminalleverantör.

 • Kontakta din terminalleverantör.

 • Samsung har tagit fram en app för mobilbetalning som är godkänd i svenska kortterminaler. Genom att registrera sitt kontokort i Samsung Pay-appen kan kortkunden använda sin mobiltelefon för att betala för varor eller tjänster.

 • Det är din kortkunds kortutgivare som bestämmer när PIN-koden behöver slås in. Det krävs PIN efter ett visst antal köp eller när summan av de kontaktlösa köpen har kommit upp i en viss totalsumma. Detta kan innebära att din kortkund kan behöva slå sin PIN-kod även vid lägre belopp. Terminalen meddelar om PIN-kod behövs.

 • Du gör samma kontokortsverifiering som vid ett vanligt signaturköp. Du ber kortkunden visa det virtuella kontokortet och namnteckning i Samsung Pay-appen, och säkerställer att informationen överensstämmer med kundkvittot. Har kortkunden ett kontokort utgivet i Sverige och beloppet är över 200 kr krävs det även att kortkunden legitimerar sig.

 • Du kan prova med att använda EJ kod. Det är din kortkunds kortutgivare som bestämmer om köpet blir godkänt utan att PIN har angivits. Terminalen meddelar om det blir godkänt eller inte. Om köpet inte blir godkänt behöver kunden betala på något annat sätt och ta kontakt med sin bank för att få hjälp att lösa detta till nästa köp.

lnternet och telefonorder

 • Det är en teknisk standard som är framtagen av Mastercard och Visa  för att kunna identifiera kortkunden via internet. När din butik stödjer Mastercard Identity Check och Visa Secure får du ett visst skydd mot bedrägliga kortköp, så kallad riskreduktion.

 • När din butik stödjer  Mastercard Identity Check och Visa Secure får du ett visst skydd mot bedrägliga kortköp.

 • Samlingsnamn för de siffror som är tryckta i signaturfältet på baksidan av kortet, kallas även CVV2/CVC2, CVD beroende på kortutgivare.

 • Med tjänsten multicurrency/flervaluta kan du välja att ta betalt i andra valutor än SEK och även få likviden utbetald i samma valuta. Du behöver vända dig till ett Swedbank eller sparbanks kontor för att öppna ett valutakonto. När du har öppnat ett valutakonto hjälper kontoret dig att skicka in en ändringsblankett. Observera att detta endast gäller kortinlösen  internet.

 • Det är ett företag som tillhandahåller betalningslösningar för anslutning till våra kortbetalningstjänster. En betalväxel motsvarar en kortterminal i en vanlig butik.

 • Alla Visa- och Mastercard-kort, samt American Express och Diners men för att acceptera dessa kort krävs separata avtal med American Express respektive Diners.

 • Om du misstänker att ett kortköp är bedrägligt eller bara vill göra en extra kontroll (om det till exempel är ett väldigt högt belopp), kan du skicka alla uppgifter om köpet till . Vi genomför då extra kontroller och lämnar svar senast inom 2 bankdagar.

  De uppgifter vi behöver veta om köpet är:
  – Kortkundens namn och adress
  – Datum, tid och belopp för köpet
  – Ditt kund- eller organisationsnummer.

 • Börja alltid med att ta kontakt med din betalväxel som kan se orsaken till felet. Om de inte kan se felet så behöver du ta kontakt med Swedbank Pay.

 • Du börjar med att ta kontakt med din betalväxel (PSP) för att verifiera om de tillhandhåller tjänsten. Därefter tar du kontakt med Swedbank Pay eller ett Swedbank/sparbankskontor för att ansluta tjänsten till ditt befintliga avtal.

 • Det är ett samlingsnamn för en teknisk standard som ägs av standardiseringsorganisationen EMVCO eller varumärkesföreningar. Den används för att identifiera och skydda köpare och säljare när kortbetalningar utförs via internet.

Mobil

 • Nej, det finns ingen gräns varken för antal eller belopp på kortbetalningarna.

 • Nej, Babs Micro Plus är personlig och får inte lånas ut till annat företag.

 • Babs Paylinks webbplats finner du aktuella versioner som fungerar.

 • Babs Paylinks webbplats finner du aktuella versioner som fungerar.

Access

 • Det är en webbtjänst för dig med kortinlösen via Swedbank . Access ger dig en översikt över dina korttransaktioner, serviceavgifter och elektroniska dokument. Du kan också söka efter enskilda transaktioner eller dokument och även exportera information till Excel.

 • Tjänsten är kostnadsfri för dig med kortinlösen via Swedbank .

 • Du behöver fylla i ett tilläggsavtal för att ansluta dig till  Access. Om du är kund i Swedbank eller sparbankerna vänder du dig till ditt bankkontor. Annars kan du kontakta Swedbank Pay.

 • När du blivit ansluten till Access får du ett mejl och kan då gå in på swedbank.se/access för att logga in.

 • Du kan använda följande inloggningssätt för att logga in i Access:
  – BankID på fil
  – BankID på kort
  – Mobilt BankID
  – Säkerhetsdosa Swedbank och sparbankerna
  – Företagskopplad säkerhetsdosa Swedbank och sparbankerna

  Du kan logga in på swedbank.se/access (eller via swedbank.se/pay). Du som är inloggad i Swedbanks internetbank har direktlänk till  Access under fliken Ekonomisk översikt.

 • Du kan ge flera personer på ditt företag möjligheten att använda Access. Detta administreras av dig direkt i  Access. Detta gör du under fliken ”administrera” .

 • När det kommer ett nytt dokument (beställning av köpunderlag eller rättelsebrev) får alla användare hos er ett meddelande per e-post. Serviceavgiftsavierna måste du själv bevaka i  Access.

 • Med Access får du dina dokument elektroniskt vilket är både smidigt och miljövänligt. Om du även vill ha dina dokument per post tillkommer en avgift på 45 kr inkl moms per månad och kundnummer.

Betaltjänstdirektivet från EU, PSD2

 • PSD2 (Payments Services Directive 2) är ett reviderat gemensamt europeiskt ramverk för reglering av betaltjänster inom EU.

   

  Mer information och frågor & svar relaterat till PSD2 och hur det påverkar dig som tar betalt med kort hittar du på nedanstående sida.

   

  Ändrade regler på betalmarknaden

Begränsad kortacceptans

 • Säljföretag kan välja bort vissa korttyper för Visa- och Mastercardkort utgivna inom EU som de inte vill acceptera som betalning med anledning av kostnaden (serviceavgiften).

 • Kontakta Swedbank Pay för att få  en blankett för Tilläggsavtal begränsad kortacceptans.

 • Genom att fråga kortkunden och om möjligt be att få titta på kortet. I förekommande fall är information om typen av kort (debit/kredit/förbetalt/commercial) tryckt på plastbrickan.

 • Genom att teckna särskilt tilläggsavtal. Kontakta Swedbank Pay.

 • Genom att teckna särskilt tilläggsavtal så får du klistermärken från Swedbank Pay. Om du behöver flera klistermärken så kan du kontakta Swedbank Pay.