Hoppa till textinnehållet

Skaffa kortinlösen terminal

Vanliga frågor och svar

Varför tar det 3-5 bankdagar för en retur att komma in på kortkundens konto?

Vid ett köp görs en kontroll hos kortkundens bank att det finns tillräckligt med pengar och en reservation av beloppet görs på kortkundens konto. Köpet går igenom först när en insamling gjorts och reservationen görs då om till ett godkänt köp. Det tar med andra ord 3-5 bankdagar från det att köpet görs i butiken tills att det blir draget från kortkundens konto. Samma förfarande gäller vid retur förutom att ingen kontroll görs mot kortkundens bank.

Hur gör jag vid ett ägarbyte/bolagsändring?

Du tecknar ett nytt inlösenavtal. Registreringsbevis ska bifogas avtalet. Det gamla kundnumret kan inte behållas vid ägarbyte. Du kan däremot behålla befintligt kundnummer vid bolagsändring om det nya bolaget företräds av tidigare styrelsemedlem.

Fler frågor och svar