Hjälpredan Pensionsplan förenklar företagets administration oavsett vilken av våra pensionsplaner företaget tecknat – Pensionsplan Företag, Grundskydd Företagare eller anpassad pensionsplan.

Teckningsregler och hälsoprövning

För att omfattas av premiebefrielse, sjukförsäkring eller garanterat efterlevandeskydd måste den försäkrade klara Swedbank Försäkrings hälsoprövning. Reglerna för hälsoprövning ser olika ut beroende på sammanhang.

Teckningsregler och hälsoprövning

Betalning av premien

Premierna för Swedbank Pensionsplan ska betalas en gång i månaden, tolv månader om året. Företaget kan antingen betala via autogiro eller fakturering.

Betalning av premien

Extrainbetalning

Ditt företag har möjlighet att göra extra inbetalningar till en försäkrad när som helst under året. En extra pensionsavsättning kan vara särskilt fördelaktig de år som verksamheten går bra. Du stärker pensionen och ökar tryggheten, samtidigt som du minskar företagets resultat och därmed även skatten.

Extrainbetalning

Nyanställning och individuellt val

När en nyanställd ska anslutas till Pensionsplan behövs bland annat uppgifter om förmånsgrupp och anslutningsdatum. Den försäkrade har också möjlighet att påverka sitt eget pensions- och försäkringsskydd genom ett individuellt val. Det kan gälla förmånstagare, efterlevandeskydd och hur sparandet ska förvaltas.

Nyanställning och individuellt val
Blankett för nyanställning, avanmälan och löneändring – betalaren
Blankett för individuellt val – den försäkrade

Ändrad lön

Ålder och lön ligger till grund för såväl premier (avgifter) som förmåner i Pensionsplan. För att premier och förmåner inte ska bli fel, är det viktigt att ändrad lön anmäls till Swedbank Försäkring.

Ändrad lön
Blankett för nyanställning, avanmälan och löneändring

Föräldraledighet och annan tjänstledighet

Vid föräldraledighet eller annan tjänstledighet, har ditt företag möjlighet att göra ett uppehåll i premiebetalningen.

Föräldraledighet och annan tjänstledighet
Ansökan om premieuppehåll

Sjukdom, olycksfall eller dödsfall

Beroende på hur Pensionsplanen är utformad kan ekonomisk ersättning utgå vid sjukdom, olycksfall eller dödsfall

Sjukdom och olycksfall
Dödsfall
Skadeanmälan

Uppsägning av anställning

Slutet på en anställning behöver inte vara slutet på Pensionsplan – den kan tas över av en ny arbetsgivare eller av den försäkrade själv.

Uppsägning av anställning
Blankett för nyanställning, avanmälan och löneändring
Anmälan om överlåtelse

Uppsägning av försäkring/ändring till fribrev

Uppsägning av försäkring/ändring av fribrev
Blankett för uppsägning av försäkring/ändring till fribrev

Pensionering och utbetalning av pension

Är en försäkrad på väg att gå i pension? Då är det dags för honom eller henne att bestämma när pensionen ska börja betalas ut och över hur lång tid.

Pensionering och utbetalning av pension
Ändring av utbetalning

Årsskifte

I samband med årsskiftet skickar Swedbank Försäkring information till både betalaren och den försäkrade.

Utskick vid årsskifte

Skatteregler

Om ditt företag tecknar Pensionsplan till förmån för en anställd är premien avdragsgill med upp till 35 procent av den anställdes lön, dock max tio prisbasbelopp.

Skatteregler