Hoppa till textinnehållet

Skatteregler

Företagets och företagarens försäkringar berörs av flera skatteregler. Här sammanfattas huvudreglerna. Informationen är inte heltäckande.

Pensionsplan

Här följer en sammanställning över de skatteregler som gäller för försäkringarna som ingår i Pensionsplan och Grundskydd Företagare.