Vad som ingår i just din försäkring ser du på ditt försäkringsbesked. Du kan också kontakta din rådgivare om du är osäker och behöver hjälp.

Sjukförsäkring och premiebefrielseförsäkring

Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB

Vid långvarig sjukskrivning kan du dels få ersättning från sjukförsäkringen, dels kan Swedbank Försäkring betala försäkringspremien vid långvarig sjukdom.

Skriv ut blanketten och skicka till Swedbank Försäkring, FE 902, 107 77 Stockholm.
Ansökan om ersättning

Telefon Swedbank Försäkring: 08-58 59 05 59

Sjukvårdsförsäkring

Försäkringsgivare: Folksam ömsesidig sakförsäkring

Vid behov av vård kontakta Folksam ömsesidig sakförsäkring 0771-968 636 för vårdrådgivning, vardagar kl 08.00–21.00 och helger/helgdagar kl 08.00–17.00.

Olycksfallsförsäkring

Försäkringsgivare: Tre Kronor Försäkring AB

Vid skada kontakta Tre Kronor på telefon 0771-23 33 33.
Skadeanmälan Tre Kronor

Ladda ner kontaktuppgifter direkt till din telefon via QR-koden.

Har du en försäkring med BNP Paribas Cardif som försäkringsgivare?

Kontakta försäkringsgivaren på telefon 020-52 52 56 för att beställa skadeanmälningsblankett., vardagar kl 08.00–17.00

BNP Parisbas Cardif Sverige

Tjänstegrupplivförsäkring och individuell livförsäkring

Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB

Swedbank Försäkring kommer i händelse av försäkrads dödsfall att få information om dödsfallet. Blanketten "Anmälan om dödsfall" och i förekommande fall "Bouppteckningsintyg" kommer att skickas till den försäkrades/dödsboets adress. Anmälan om dödsfall kan också göras direkt via blanketten.
Anmälan om dödsfall