Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Om du inte är nöjd

För oss på Norrbärke Sparbank är det viktigt att du som kund är nöjd med våra tjänster och vårt bemötande. Motsvarar vi inte dina förväntningar välkomnar vi därför att du framför dina synpunkter till oss. Banken har en särskild policy som behandlar detta och som särskilt påpekar vikten av att aktivt lyssna på en missnöjd kund och snabbt och sakligt utreda vad som hänt. Om banken inte anser sig kunna tillmötesgå ett klagomål har du som kund rätt att få ett skriftligt svar med bankens motivering till detta.

Om du är missnöjd med Norrbärke Sparbank i något ärende, vänder du dig till

Norrbärke Sparbank
VD Mats Larson
Box 505
777 25  SMEDJEBACKEN

Telefon: 0240-591013
Mail: mats.larson@norrbarke-sparbank.se

Om du efter sparbankens prövning av ditt ärende inte anser dig kunna acceptera sparbankens beslut vänder du dig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23  STOCKHOLM
Som opartiskt och utan kostnad prövar privatpersoners tvister med näringsidkare. Läs mer på Allmänna reklamationsnämndens webbplats via länken till höger.

Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende.

Konsumenternas Bank och finansbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som avgiftsfritt lämnar vägledning i konkreta ärenden som avser bank- och värdepappersområdet. Skriv till:

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Klara Norra Kyrkogata 33
111 22  STOCKHOLM

eller ring på telefon 08-24 30 85. Läs mer på Konsumenternas Bank- och finansbyrås webbplats via länken till höger.

Konsumentvägledare i din kommun lämnar också råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kontaktuppgifter

Hamngatan 2
777 30  Smedjebacken
info@norrbarke-sparbank.se

Telefon: 0240 - 59 10 00
Fax: 0240 - 59 10 20
www.facebook.com/NorrbarkeSparbank

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet:  +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Digital Support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-97 75 12
Från utlandet:  +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger