Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Internt bedömt kapitalbehov

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Norrbärke Sparbank org.nr 583800-5246 det internt bedömda kapitalbehov som blivit resultatet av bankens interna process för bedömning av kapitalbehovet.

Den interna kapitalutvärderingsprocessen (IKU) är bankens egen redogörelse för och bedömning av
sitt kapitalbehov. Redogörelsen ska innehålla bankens totala behov av kapital som banken behöver ha
för att täcka riskerna de är eller kan komma att bli exponerade för. Det är kapitalbehov både för de risker
som omfattas av beräkning av kapitalbaskraven i tillsynsförordningen (pelare 1) och de risker som till-
kommer i bankens interna kapitalbedömning (pelare 2).

Internt bedömt kapitalbehov 201809PDF

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kontaktuppgifter

Hamngatan 2
777 30  Smedjebacken
info@norrbarke-sparbank.se

Telefon: 0240 - 59 10 00
Fax: 0240 - 59 10 20
www.facebook.com/NorrbarkeSparbank

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet:  +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Digital Support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-97 75 12
Från utlandet:  +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger