Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Barn i luften

Bankens miljöarbete

Norrbärke Sparbank i Smedjebacken har som första sparbank i Dalarna blivit miljöcertifierad enligt ISO 14001. 

Genom miljöcertifieringen markerar vi att banken i sin verksamhet prioriterar miljöfrågor högt. Vi har också sett detta som viktigt eftersom vi arbetar i en Eko-kommun.

Banken har bra möjligheter att långsiktigt medverka till en god miljö inte minst genom att påverka kunders beteenden. Om exempelvis många kunder betalar med kort i stället för att först åka till uttagsautomaten och ta ut pengar för att sedan åka till butiken och betala med kontanter, så bidrar man på ett utmärkt sätt till att minska den miljöbelastning som uppkommer i transporterna av kontanter.

Bankens miljösamordnare är Lennart Eriksson


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kontaktuppgifter

Hamngatan 2
777 30  Smedjebacken
info@norrbarke-sparbank.se

Telefon: 0240 - 59 10 00
Fax: 0240 - 59 10 20
www.facebook.com/NorrbarkeSparbank

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet:  +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Digital Support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-97 75 12
Från utlandet:  +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger