Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Vy över en äng med gräs och blå himmel

Miljöpolicy

Syfte

Att visa och tydliggöra företagets intentioner på miljöområdet.

Omfattning

Hela bankens verksamhet.

Ansvar

VD ansvarar för att policyn överensstämmer med målsättningen.

MILJÖPOLICY FÖR NORRBÄRKE SPARBANK

Norrbärke Sparbanks miljöarbete ska vara en del i skapandet av ett uthålligt samhälle och bidra till att stärka uppfattningen om Norrbärke Sparbank som en bra samarbetspartner.

Norrbärke Sparbank har en viktig roll med möjlighet till både direkt och indirekt påverkan i miljöfrågor. Därför skall miljöfrågor vara en viktig del i bankens arbete, såväl för bankens egen verksamhet som i arbetet och kontakten med kunder.

Norrbärke Sparbank ska därför:

  • i verksamheten självklart efterleva gällande lagar och förordningar samt verka för en positiv utveckling på detta område.
  • sträva efter att bedriva verksamheten, med beaktande av ekonomiska och andra krav som ställs på banken, på så bra sätt som möjligt med hänsyn till miljöfrågor.
  • bedriva ett internt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar och utvecklin
  • ta tillvara medarbetarnas engagemang och medvetenhet.
  • bedriva affärsverksamhet så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv.
  • i all verksamhet sträva efter att minska och förebygga föroreningar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kontaktuppgifter

Hamngatan 2
777 30  Smedjebacken
info@norrbarke-sparbank.se

Telefon: 0240 - 59 10 00
Fax: 0240 - 59 10 20
www.facebook.com/NorrbarkeSparbank

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet:  +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Digital Support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-97 75 12
Från utlandet:  +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger