Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Barn i luften

Information om Norrbärke Sparbank

Norrbärke Sparbank bedriver bankrörelse med tillstånd från regeringen. Banken står under Finansinspektionens tillsyn.

Namn
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Webbplats

Organisationsnummer
Bankgiro
Clearingnummer

Norrbärke Sparbank
Box 505, 777 25 Smedjebacken
Hamngatan 2, 777 30 Smedjebacken
0240 - 59 10 00
info@norrbarke-sparbank.se
norrbarke-sparbank.se

583800-5246
981-2405
8240-4


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kontaktuppgifter

Hamngatan 2
777 30  Smedjebacken
info@norrbarke-sparbank.se

Telefon: 0240 - 59 10 00
Fax: 0240 - 59 10 20
www.facebook.com/NorrbarkeSparbank

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet:  +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Digital Support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-97 75 12
Från utlandet:  +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger