Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Bankens styrelse

Nedan framgår  Norrbärke Sparbanks styrelses sammansättning och vilka ledamöter som ingår i styrelsen.

Sparbankslagen (FFFS 1987:619) föreskriver att styrelsen ska bestå av minst fem ledamöter och styrelsen väljs av sparbankens huvudmän vid årsstämman. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.

Sparbankslagen föreskriver vidare att om styrelsen ska utse en VD att under styrelsens inseende leda verksamheten i sparbanken. VD ska ingå  i styrelsen som ledamot. Om ersättare utses för VD, ska den personen ingå som ersättare i styrelsen.

Styrelseledamot har en lagstadgad rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet.

Styrelsen genomför varje år en utvärdering av styrelsens arbete och de enskilda ledamöternas bidrag i styrelsearbetet utvärderas löpande. Det är styrelsen uppfattning att styrelsen samlat i sin helhet genom den samlade erfarenheten, vandel, lokalkännedom och branschkunskap därmed uppfyller de externa lag- och författningskraven på att ha tillräcklig kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag.

För att se respektive ledamots CV. Klicka på namnet.

Ordförande

Olle LångbergPDF

Vice Ordförande

Åse SneenPDF

Ledamot/VD

Mats LarsonPDF

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kontaktuppgifter

Hamngatan 2
777 30  Smedjebacken
info@norrbarke-sparbank.se

Telefon: 0240 - 59 10 00
Fax: 0240 - 59 10 20
www.facebook.com/NorrbarkeSparbank

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet:  +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Digital Support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-97 75 12
Från utlandet:  +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger