Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Sparkonton

När du vill spara ihop till en buffert eller vet att du kommer att behöva ta ut dina pengar inom en snar framtid, är ofta sparande på ett vanligt bankkonto att föredra. Det är ett sparande med låga risker och pengarna är lätta att komma åt. Nedan finner du en beskrivning av våra vanligaste sparkonton.

Smedjebackskontot

Vårt eget sparkonto som du bara kan öppna i Norrbärke Sparbank. Kontot lämpar sig för dig som vill spara långsiktigt och tryggt samt att pengarna finns tillgängliga direkt när du behöver dem. Du får ränta från första kronan. Fria uttag.

Pris

Ränta för närvarande: 0,10 %

Räntan utgår från första kronan. Inget krav på lägsta saldo. Fritt antal uttag.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

e-sparkonto

Du kan öppna och hantera ditt e-sparkonto själv i internetbanken. Du kan ta ut dina pengar fritt, utan begränsning av antal uttag. Lägg enkelt upp regelbundna överföringar till och från ditt e-sparkonto.

Pris

Räntan är för närvarande 0,00 %

För dig som är ansluten till internetbanken.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Framtidskontot

Ett bra alternativ för dig som vill spara minst 50.000 kronor tryggt och långsiktigt till en högre ränta än flera andra konton. Ett fritt uttag per år.

Pris

Ränta för närvarande: 0,25 %

Minsta belopp: 50.000 kr. Ett fritt uttag/år.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Information om den statliga insättningsgarantin

Ovanstående konton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

För ytterligare information om den statliga insättningsgarantin, se Riksgäldens hemsida: www.insattningsgarantin.se

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kontaktuppgifter

Hamngatan 2
777 30  Smedjebacken
info@norrbarke-sparbank.se

Telefon: 0240 - 59 10 00
Fax: 0240 - 59 10 20
www.facebook.com/NorrbarkeSparbank

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet:  +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Digital Support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-97 75 12
Från utlandet:  +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger