Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Faktablad (PRIIPS) och Kostnadsexempel - Finansiella instrument

Här hittar du allmänna faktablad för fonder och värdepapper. Du bör ta del av informationen innan du köper, så att du får en god uppfattning om risker och egenskaper för placeringen. Faktabladen för specifika fonder finns under fonder samt i internetbanken och mobilbanken.

Faktablad för fonder

Faktablad för de fonder som du kan köpa via Swedbank och sparbankerna finns i fondlistan.

Till fondlistan

Faktablad för aktier

Faktablad för aktier i kapitalförsäkringar som erbjuds via Swedbank och Sparbankerna

Aktier

Faktablad för räntebärande instrument

Faktablad för räntebärande instrument i kapitalförsäkringar som erbjuds via Swedbank och Sparbankerna

Räntebärande papper

Här nedan hittar du exempel som visar vilka avgifter som tas ut för respektive finansiellt instrument. Du kan som kund se hur avgifterna påverkar din placering.

Vilken avgift som tas ut, och hur, är olika beroende på vilken typ av instrument du placerar i. Här nedanför hittar du exempel som visar vilka avgifter som tas ut för respektive finansiellt instrument. Där kan du som kund se hur avgifterna påverkar din placering om den skulle öka eller minska i värde. Avgifterna som anges i kostnadsexemplet kan skilja sig från det du faktiskt betalar men ska alltid vara motsvarande det som kunder vanligtvis betalar. Vänligen notera att för vissa FX-/FI-produkter kommer avgifterna att variera beroende på faktorer såsom marknadssituationen och kundens kreditvärdighet.

Kostnadsexempel

Aktier/Teckningsrätter

Certifikat, Warranter och Räntebevis

Obligationer/Premieobligationer

Terminer/Optioner

Credits & Fixed Income

FX

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kontaktuppgifter

Hamngatan 2
777 30  Smedjebacken
info@norrbarke-sparbank.se

Telefon: 0240 - 59 10 00
Fax: 0240 - 59 10 20
www.facebook.com/NorrbarkeSparbank

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet:  +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Digital Support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-97 75 12
Från utlandet:  +46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan förekomma under storhelger