Norrbärke Sparbank har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd.

Dataskyddsombudet nås via post:
Svealands Risk & Compliance AB
Dataskyddsombud - Norrbärke Sparbank
Klostergatan 23 
703 61 Örebro