Förväntningarna på de kommande 12 månaderna är dock mycket optimistiska och småföretagen förväntar sig en stark tillväxt, konjunkturindikatorn förväntas öka från nettotal 74 till 99. Historiskt sett så har företagens förväntningar enligt småföretagsbarometerns mätning varit ett bra mått på utvecklingen framöver, även om det verkliga utfallet ofta varit något lägre.

Läs hela rapporten mer om företagande på samlingssidan Företagande.

Småföretagsbarometern 2017 (rapporten)

Småföretagsbarometern (samlingssida swedbank.se/smaforetagsbarometern)