Behandling av personuppgifter

Information som du lämnar till banken och behandling av dessa uppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Behandling av personuppgifter

Banksekretess

Banksekretess gäller enligt lag. Sekretessen innebär att banken inte obehörigen får lämna ut några uppgifter om kunder till utomstående.

I vissa fall är dock banken enligt lag eller författning skyldig att lämna ut vissa typer av uppgifter till olika myndigheter.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies. En cookie är en textfil som sparas på besökarens dator när man besöker webbplatsen.

Så använder vi cookies

Risker med att kommunicera med e-post

E-post är idag ett av världens vanligaste kommunikationsmedel. Information som skickas via e-post kan läsas och/eller ändras av obehöriga personer. Det kan även skadas i överföringen eftersom det skickas helt öppet, ungefär som ett vykort med vanlig post.

Därför ska inte konfidentiell eller personlig information såsom kortnummer, kontonummer, transaktionsuppdrag och liknande, skickas till banken via e-post. Om du ändå gör det sker det på egen risk. Varken banken eller bankens anställda kan hållas ansvariga för förlust eller skada, som uppkommer till följd därav.

Banken eller dess samarbetspartner kommer aldrig att be dig att skicka konfidentiell information såsom kortnummer, kontonummer och liknande via e-post. Om du får e-post som påstås komma från banken eller annan finansiell institution med uppmaningen att lämna konfidentiell och personlig information, radera e-posten utan att öppna de medföljande bilagorna. Klicka inte heller på de eventuellt medföljande länkarna. Bilagorna och länkarna i e-posten kan innehålla virus och andra skadliga program. De kan infektera din dator och stjäla dina användaridentiteter, lösenord/koder samt annan bankrelaterad information.

För att kommunicera med banken på ett säkert sätt kan du använda funktionen "Kontakta oss" i internetbanken, ringa 0771-22 11 22 med personlig kod eller besöka oss.