Meny
Om verksamheten
Kundservice

Hållbarhet

I sparbankens ersättningspolicy integreras hållbarhetsrisker genom att sparbanken endast tillåter ersättning, fast som rörlig, som är neutral i ett hållbarhetshänseende. Det innebär att sparbankens ersättningssystem inte tar hänsyn till specifika produkters avkastning eller prestation, samt att rörlig ersättning är satt till ett begränsat belopp som inte bedöms påverka medarbetarnas risktagande. De principer som styr sparbankens ersättningssystem ska således ur ett generellt perspektiv betraktas som sunda och välavvägda. Mer att läsa om sparbankens ersättningsystem finns under Om oss – Finansiell information

Integrering av hållbarhetsrisker

När du får råd av oss

När du får rådgivning om hur du ska spara kan du vara säker på att vi bara väljer fonder som följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. De ska också ha antagit en klimatpolicy och välja bort investeringar i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Som bank kan vi också ställa krav på fondbolagen att förbättra sitt hållbarhetsarbete.

Beaktande av negativa konsekvenser utifrån disclosureförordningen

Sparbankens ställningstagande som finansiell rådgivare att beakta de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer enligt disclosureförordningen.