Meny
Om verksamheten
Kundservice

Bankens styrelse

Sparbankslagen (FFFS 1987:619) föreskriver att styrelsen ska bestå av minst fem ledamöter och styrelsen väljs av sparbankens huvudmän vid årsstämman. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.

 

Sparbankslagen föreskriver vidare att om styrelsen ska utse en VD att under styrelsens inseende leda verksamheten i sparbanken. VD ska ingå i styrelsen som ledamot. Om ersättare utses för VD, ska den personen ingå som ersättare i styrelsen.

Styrelseledamot har en lagstadgad rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet.

 

Styrelsen genomför varje år en utvärdering av styrelsens arbete och de enskilda ledamöternas bidrag i styrelsearbetet utvärderas löpande. Det är styrelsen uppfattning att styrelsen samlat i sin helhet genom den samlade erfarenheten, vandel, lokalkännedom och branschkunskap därmed uppfyller de externa lag- och författningskraven på att ha tillräcklig kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag.

Styrelse

Ordförande
Thomas Eriksson

Vice ordförande
Christoffer Örngård

Ledamot/VD
Emma Nyhem

Ledamot
Åse Sneen

Ledamot
Anders Eriksson

Ledamot
Karin Wigert