Meny
Om verksamheten
Kundservice

Vad kan vi göra bättre?

För oss på Norrbärke Sparbank är det viktigt att du som kund är nöjd med våra tjänster och vårt bemötande.
Motsvarar vi inte dina förväntningar välkomnar vi därför att du framför dina synpunkter till oss. Banken har en särskild policy som behandlar detta och som särskilt påpekar vikten av att aktivt lyssna på en missnöjd kund och snabbt och sakligt utreda vad som hänt.
Om banken inte anser sig kunna tillmötesgå ett klagomål har du som kund rätt att få ett skriftligt svar med bankens motivering till detta.

 

Klagomål

Om du inte är nöjd med banken eller hur vi har hanterat dig eller ditt ärende, ska du i första hand vända dig till vårt kontor för att få rättelse. Norrbärke Sparbank har precis som alla andra banker en klagomålsansvarig, som du kan skriva till och beskriva vad du tycker blivit fel:

Norrbärke Sparbank
VD Emma Nyhem
Box 505
777 25 Smedjebacken

 

Missnöjd med bankens beslut

Om du inte anser dig kunna acceptera bankens beslut kan du vända dig till följande instanser. Du kan alltid vända dig till nedanstående instanser även vid första tillfället.

 

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)

Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm
Besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm
Telefon: 08-508 860 00
Hemsida: www.arn.se

ARN är en statlig myndighet vars uppgift är att opartiskt och utan kostnad pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Anmälan görs av konsumenten och ska ha inkommit till nämnden inom tolv månader efter det att näringsidkaren avvisat konsumentens krav. Banken åtar sig att medverka i Allmänna Reklamationsnämndens behandling av tvisten.

 

Konsumentvägledning

Konsumentvägledare som finns i flertalet kommuner, lämnar kostnadsfritt information och råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

 

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Postadress: Box 24215, 104 51 Stockholm
Besöksadress: Karlavägen 108, Stockholm
Telefon: 0200-22 58 00
Hemsida: www.konsumenternas.se

Konsumenternas Bank- och finansbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som kostnadsfritt lämnar vägledning i bank- och finansfrågor. Står i kontakt med klagomålsansvariga i banker och värdepappersinstitut.

 

Konsumentverket

Telefon: 0771-525 525
Hemsida: www.hallakonsument.se

Konsumentverket ger oberoende vägledning.

 

Allmän domstol

Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende.
Hemsida: www.domstol.se