Meny
Om verksamheten
Kundservice

Organisation och verksamhet

Eklöv

Norrbärke Sparbank bedriver bankrörelse med tillstånd från regeringen. Banken står under Finansinspektionens tillsyn.

En sparbank är inte som andra banker. Juridiskt kan en sparbank närmast liknas vid en stiftelse. Verksamheten bedrivs inom ett avgränsat geografiskt område och utan ägare eller enskilt vinstintresse. Den vinst som uppkommer fonderas för att trygga insättarnas medel.

Eftersom sparbanken inte har några ägare eller medlemmar kan den inte skaffa kapital på annat sätt än att göra avsättningar av vinsten. En mindre del av vinsten kan användas till allmännyttiga ändamål, vars syfte är att främja utveckling i sparbankens verksamhetsområde.

De som är ytterst ansvariga för sparbankens verksamhet är huvudmännen, som i Norrbärke Sparbank är 24 st. De fungerar som bankens ambassadörer och representerar bankens kunder. Både geografiskt i verksamhetsområdet och inom olika yrkeskategorier.

Huvudmännen väljs enligt ett bestämt system. De väljer i sin tur sparbankens styrelse och styrelsen utser VD.

Norrbärke Sparbank är medlem i Sparbankernas Riksförbund, som är ett branschförbund för sparbanker och sparbanksstiftelser och har som syfte att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och främja deras gemensamma bästa. Förbundet som bildades 1985, representerar medlemsföretagen gentemot myndigheter och organisationer och är också remissinstans och förhandlingspart i ärenden av betydelse för medlemsbankerna.

På Sparbankernas Riksförbunds hemsida kan du läsa mer om Sparbankernas relation till Swedbank och vad som skiljer en Sparbank från vanliga banker.

Relationen till Swedbank
Så här skiljer sig en Sparbank från vanliga banker
Sparbankernas ekonomi