President Macron kommer följaktligen att ha en stark parlamentarisk majoritet med sig, trots att denna är betydligt mindre än vad de sista opinionsmätningarna inför söndagen indikerade. Kvalitativt sett var resultatet i linje med vad marknaden hade förväntade sig och endast små marknadsrörelser har setts i kölvattnet av utfallet.

Läs hela analysen och mer om europeisk politik 2017:

Macron får majoritet, men mindre än väntat

Val i Europa (samlingssida)