Den främsta förklaringen är stigande energipriser men även kronförsvagningen. I oktober var den importerade inflationstakten i det negativa territoriet för första gången sedan mars 2017 men väntas rekylera upp i november bland annat i spåren av stigande energi- och livsmedelspriser. För KPIF ex energi räknar vi dock med att inflationstakten ligger kvar på 1,76 procent vilket är endast marginellt högre än Riksbankens prognos på 1,71 procent.

Mer information

Läs hela analysen och mer om makro på samlingssidan:
Makrofokus - Inflationstakten stiger tillfälligt
Mer makro (samlingssida)