Utvecklingen för Stockholmsbörsen blev något lägre, 10 procent, då kronans svaga utveckling gynnade utländska investeringar i större utsträckning. Även företagskrediter hade en gynnsam utveckling och ökade med i snitt 6 procent. Räntemarknaden fick en något svagare utveckling efter att inflationsförväntningarna ökade under slutet av året, men lyckades ändå leverera en avkastning om 2 procent för helåret. Sammantaget får 2016 sammanfattas som ett överraskningens år som inleddes väldigt svagt men där konjunktursignalerna förbättrades under sensommaren och hösten och drog med sig marknaderna upp.

Läs hela marknadssammanfattningen:

2016 - ett överraskningens år