Mer än var fjärde förälder tycker det är svårt att veta hur de ska spara till sina barn. Knappt hälften sparar på sparkonto, men två tredjedelar placerar även barnens sparpengar i fonder.

Även mindre belopp kan växa på sikt

– Ett sparande till barn är ofta långsiktigt, och därför kan det vara en god idé att placera pengarna i aktiefonder. Då ökar sannolikheten att de växer lite mer, även om beloppen är små, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och Sparbankerna.

De med högre inkomst tycker att det lättare att veta hur de ska placera barnens pengar. Ju högre inkomst föräldrarna har desto lägre är andelen som sparar barnens pengar på sparkonto och desto högre är andelen som sparar dem i fonder.

Tips

Det här kan du tänka på innan du börjar spara till barnen:

  • Var inte rädd för att placera i aktiefonder, det ger oftast högre avkastning under en längre tid.
  • Det kan vara en bra idé att spara till barnen i förälders namn, annars tillfaller pengarna barnet den dag det fyller 18 år. Många unga är inte mogna att ta ansvar för en större pott med pengar då.
  • För de som väljer att spara till barnen i förälders namn är det viktigt att veta att pengarna juridiskt sett tillhör föräldern. Beroende på vilken sparform man valt, och hur familjesituationen ser ut, kan man behöva skriva testamente eller göra sitt barn till förmånstagare för att säkerställa att de sparade pengarna går till barnet om man som förälder skulle avlida.

* Enligt en undersökning som Sifo har gjort på uppdrag av Swedbank under september 2017. Över 3 000 personer deltog i undersökningen, varav över 1 000 har hemmaboende barn under 18 år.

Läs pressmeddelandet och mer om privatekonomi på vår samlingssida Privatekonomi.