Delindex för orderingången steg med 6,4 indexenheter till 68,6 i mars jämfört med 62,2 i februari. Det är den högsta nivån sedan 2006 och understryker en ökad efterfrågan, både från hemma- och exportmarknaden. Utvecklingen under årets första kvartal visar att delindexet för orderingången steg till 64,3 från 60,2 fjärde kvartalet i fjol.

Delindex för sysselsättningen ökade med 4,2 indexenheter i mars och noterades på 63,4. Företagens produktionsplaner har blivit mer expansiva och indexet för produktionsplaner steg i mars till 73,5 från 69,6 i februari.

Index för rå- och insatsvarupriser sjönk med 4,5 indexenheter till alltjämt höga 72,5 i mars. Inköpscheferna angav trots det ett brett spektra av stigande rå- och insatsvarupriser, bl.a. för metaller och plaster.

Mer information

Läs om inköpschefsindex och ta del av hela analysen, nedan:
Inköpschefsindex – Industri (samlingssida)

Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin (rapporten)