Riksbankens försiktiga steg mot normalisering, utvecklingen på svensk bostadsmarknad och valet i september 2018 är viktiga händelser under det kommande året. Innan dess ska vi dock hinna med viktiga räntebeslut från Federal Reserve (Fed), Europeiska centralbanken (ECB) och Riksbanken nu i december.

Mer information

Läs hela analysen och mer om Månadens affärsöversikt:

Turbulent Fed, stabil ECB och avvaktande Riksbank