De flesta svenskar kommer få 50–60 procent av sin slutlön i pension, det är vad pensionssystemet i form av allmän pension och tjänstepension kommer ge. Den största anledningen till att nivån blir lägre för varje generation är att vi lever allt längre. För högre pensioner i framtiden behövs det antingen mer pengar in i systemet eller att individen tar ett större ansvar och sparar mer själv.

– När vi frågar framtida pensionstagare hur de vill att pensionerna ska kunna öka svarar flest, en tredjedel, att de vill öka insättningarna till allmän pension, det vill säga genom högre skatter eller höjd pensionsålder, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och Sparbankerna.

Fler vill öka den allmänna pensionen än tjänstepensionen

En tredjedel vill öka de framtida pensionerna genom mer pengar in till det allmänna pensionssystemet. Det görs antingen genom höjda skatter eller genom höjd pensionsålder, om man arbetar fler år blir inbetalningarna till systemet större. Lite mer än var fjärde vill öka avsättningarna till tjänstepension och knappt var femte tycker att individen själv bör ta ett större ansvar och spara själv.

– Bland de äldre är det fler som vill finansiera en högre pension genom höjda skatter och bland de yngre är man mer positiv än genomsnittet till att ta ett större individuellt ansvar och spara själv för att få mer pengar som pensionär, fortsätter Arturo Arques.

Tips

  • Vänta inte på att pensionssystemet eventuellt ska ändras, börja spara själv.
  • Börja spara tidigt så behöver inte beloppen vara lika stora och pengarna hinner växa längre.
  • Pensionssparande är långsiktigt. Är det långt kvar tills du ska ta ut pengarna, var inte rädd för att placera dem i aktiefonder, de ger oftast bättre avkastning.
  • Är du osäker på hur du ska spara, be din bank om hjälp.
  • Be rådgivare ta hänsyn till din ålder, det vill säga hur långt det är kvar tills du ska ta ut pengarna, avgifter och riskspridning när de hjälper dig att ta fram förslag på fonder för dig att spara i.
  • Om du är osäker på om din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension, kolla upp det. Om företaget inte gör det, försök att få dem att börja.

Läs hela pressmeddelandet och mer om privatekonomi på samlingssidan Privatekonomi.

*Undersökningen genomfördes under november 2017. Över 3 000 personer deltog i undersökningen