Den vanligaste sparformen är sparkonto, oberoende av hur stort sparkapital man har. Andelen som sparar i fonder och aktier ökar däremot med sparkapitalets storlek.

- Att de flesta har pengar på ett sparkonto är i sig inget konstigt. Det är bra att ha pengar lätt tillgängliga om något skulle hända. Men det är bra att även ha ett långsiktigt sparande där man i stället placerar sina pengar på ett sätt som ger avkastning, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

Män sparar oftare i aktier än kvinnor

80 procent sparar på sparkonto, 65 procent i fonder och 29 procent även i aktier. Det är inte någon skillnad mellan andelen kvinnor och män som sparar i fonder, däremot är det fler män än kvinnor som sparar i aktier. Andelen som sparar i fonder är högst bland 40-49-åringarna och 30-39-åringarna är de som i större utsträckning än andra sparar i aktier.

Mer information

Läs hela pressmeddelandet och mer om privatekonomi:

Nio av tio sparar och den vanligaste sparformen är sparkonto (pressmeddelande, PDF)

Privatekonomi (samlingssida)

 

*Undersökningen gjordes under mars 2018, 3 015 personer deltog.