– Inom vissa branscher är andelen som upplever att de kommer ha svårt att klara sig respektive inte klara sig alls på pensionen ännu högre. Bland sjuksköterskor och de som arbetar inom handel och restaurang är den nästan hälften, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

Orange kuvertet – snart i din brevlåda

I dagarna börjar det orangea kuvertet med det årliga pensionsbeskedet skickas ut till privatpersoner. Tre av fyra öppnar det, men nästan var femte är ändå helt ointresserad av det, ännu fler bland yngre och låginkomsttagare.

– Många är oroliga för sin framtida pension. Men om du börjar spara tidigt kan även mindre avsättningar varje månad växa till en ansenlig summa till den dagen du går i pension, fortsätter Arturo Arques.

Bland unga är andelen som tycker det är tråkigt med pension lägre än bland genomsnittet. De unga tycker också i mindre utsträckning att det är svårt.

– Det kanske är ett tecken på att de unga har förstått vikten av att spara till sin framtida pension och det är i så fall mycket positivt. De yngre har mindre kunskap om pensionssystemet och sin egen pension, det kan vara en anledning till att de inte upplever det lika svårt som andra åldersgrupper, avslutar Arturo Arques

Få koll på pensionen

Nedan får du några matnyttiga tips kring pensionen och din privatekonomi:

  • Ta tjuren vid hornen och öppna det orange kuvertet. Gå igenom pensionens olika delar i din framtida pensionsprognos.
  • Om du tycker att det är svårt att förstå din prognos, gå in på minpension.se för att guida dig fram eller ta hjälp av någon som kan och som du litar på.
  • Gör en budget och se över din totala ekonomi. Först och främst bör du ha ett buffertsparande för oförutsedda utgifter. Två månadslöner efter skatt är ett bra riktmärke på ett buffertsparande.
  • Starta ett privat sparande till din framtida pension. Om du börjar spara tidigt kan du sätta av mindre belopp varje månad. Ett litet sparande under en längre tid kan växa till betydande belopp.
  • Se över fondernas avgifter – det gör skillnad på sikt.

Mer information

3 000 personer deltog i undersökningen, som genomfördes i januari 2017.

Ta del av hela pressmeddelandet och Arturos blogg, nedan:

Analys om pension (till samlingssida för privatekonomi)