Finansdepartementet remitterar idag ett förslag som innebär att Riksbankens finansiella oberoende stärks genom att en målsatt nivå för det egna kapitalet fastställs i lag. Förslaget innehåller även regler för hur Riksbanken ska återkapitaliseras och hur vinstutdelningar till staten får ske.

Läs hela analysen och mer makro:

Regeringens förslag om valutareserven ökar osäkerheten för kronutbudet

Mer makro (samlingssida)