Natten till den 9 november innebar en valrysare utan dess like och avslutades med seger för Donald Trump. De initiala marknadsreaktionerna var kraftiga men dämpades något under morgonen. Det är osäkert vilken ekonomisk politik Trump kommer att bedriva i praktiken, vilket kommer att leda till fortsatt nervositet på finansiella marknader. Kända förslag innebär skattelättnader och ökade utgifter för infrastruktur utan motsvarande intäktsökningar. Protektionism riskerar att dämpa global handel som redan utvecklas svagt.

- Svensk ekonomi står väl rustad för osäkerheter i världsekonomin framöver. Samtidigt har vi ett antal inhemska utmaningar att hantera med brist på bostäder, en tudelad arbetsmarknad och en inflation långt under Riksbankens förväntningar, säger Anna Breman, chefekonom på Swedbank. Trumps seger innebär osäkerhet för den globala ekonomin och oro för att handelshinder och protektionism kan slå mot tillväxten. Det innebär också att populistiska strömningar fortsatt är viktiga för den ekonomiska utvecklingen.

I uppdateringen av Swedbank Economic Outlook presenteras Swedbanks senaste konjunkturprognos för Sverige, Baltikum och de viktigaste globala ekonomierna. Vi analyserar vad Trumps seger betyder för amerikanska ekonomin och hur detta kommer att påverka den globala ekonomin och Sverige.

Mer information

Läs våra tidigare konjunkturrapporter på www.swedbank.se/seo

Uppdateringen kommer på torsdag 17 november 9.30.