Mikael Wik, marknadsstrateg på Swedbank kommenterar:

– Sedan Investeringsstrategin i maj har inget specifikt skett som ger stöd för en ändring av vårt scenario eller påverkar vår syn på hur portföljen bör se ut kommande tid. Vår positiva syn på den ekonomiska utvecklingen kvarstår och med stöd av stigande vinster för bolagen under 2017 finns möjlighet för högre aktiekurser utan att värderingen stiger.

Aktier: fortsatt attraktiv riskpremie

Förväntad avkastning för de mest attraktiva och lägst värderade aktiemarknaderna är fortsatt betydligt högre än säkrare ränteplaceringar. Även om den relativa värderingen, jämfört med räntor eller krediter, ser attraktiv ut är den absoluta värderingen på världens aktiemarknader på höga nivåer. USA är bland de största hoten mot den globala aktiemarknadens fortsatta uppgång. Den amerikanska aktiemarknaden är högst värderad och står för mer än hälften av globala aktiemarknaden. Den höga värderingen och det faktum att USAs ekonomi är i en mogen del av konjunkturcykeln betyder att USA kan utgöra ett hot mot forstatt uppgång för aktiemarknaden, men det finns idag inga tecken på att en nedgång är i sikte.

Region: Europa attraktivare än USA och Japan

Med stöd från konjunkturförbättringen, börsernas värdering och en övergripande positiv syn på aktier väljer Swedbank Analys att fortsatt övervikta Europa och undervikta USA och Japan. Europas attraktiva värdering i kombination med fortsatt starkare konjunktur ger stöd för övervikten. USA är högt värderat och Japan utvecklas normalt sett svagare än övriga regioner vid positiv utveckling av den globala aktiemarknaden.

Räntor: dagens låga räntenivåer inte värt risken

Traditionella ränteplaceringar präglas i dag av negativa, alternativt fortsatt extremt låga, räntenivåer vilket gör placeringar i statsräntor oattraktiva. Långräntorna har förvisso fallit både i Sverige och i omvärlden sedan förra investeringsstrategin i maj men den positiva konjunkturutvecklingen och centralbankernas minskade obligationsköp utgör en osäkerhetsfaktor för räntemarknaden. Dagens låga räntenivåer är då inte värt risken.

Mikael Wik avrundar:

– Den efterlängtade vinsttillväxten ser ut att ha goda chanser att uppfyllas i år. Vårt scenario från investeringsstrategin i maj är intakt så länge vinsttillväxten är god, konjunkturen fortsätter att förbättras och värderingen inte stiger alltför mycket.

Mer information

Vad ska man då som investerare göra? Läs mer i uppdatering till senaste upplaga av Swedbanks Investeringsstrategi. För rapport med affärsförslag var vänlig logga in i din värdepapperstjänst i mobil- eller internetbank eller Aktiellt, alternativt kontakta din rådgivare.

Swedbanks Investeringsstrategi – Fortsatt stöd för aktier (rapport)

Investeringsstrategi och allokering (samlingssida med rapporter)

Aktiellt (webbtidning)