Aktiemarknaden ligger oftast 6–12 månader före konjunkturutvecklingen. Något som innebär att så länge det inte finns några tydliga tecken på avmattning i ekonomin under kommande år så kommer konjunkturförbättringen att ge det stöd som aktiemarknaden behöver. Räntemiljön ger också stöd till aktiemarknaden genom fortsatt låga räntor och en positivt lutande räntekurva, vilket normalt är ett positivt tecken för aktier.

Konjunkturutvecklingen ger fortsatt stöd till aktier

Ekonomierna runt om i världen har kommit olika långt i cykeln där USA har kommit längst och befinner sig i en mogen del av konjunkturen med bra tillväxt, låg arbetslöshet och hög lönsamhet. Ett läge som begränsar förutsättningarna för positiva överraskningar men ekonomin är stabil. Ur ett förbättringsperspektiv ser det betydligt ljusare ut i Europa som befinner sig betydligt tidigare i cykeln, vilket ger god potential för såväl högre vinsttillväxt som lönsamhet.

Jerker Söderström, allokeringsstrateg på Swedbank;

– Den europeiska kräftgången under de senaste åren ser äntligen ut att nå sitt slut. Optimismen är hög hos såväl näringsliv som hushåll samtidigt som den åtstramande finanspolitiken också den ser ut att gå mot sitt slut. Det som skulle kunna ändra vår positiva syn är om något får hushållens och näringslivets positiva framtidsutsikter att grumlas. En sådan faktor skulle kunna vara en vinst i det franska valet för Le Pen, vars kritiska ställning till EU och EMU i ett sådant fall skulle väcka frågetecken kring det framtida sammarbetet och valutaunionen. Swedbank Analys huvudspår är dock inte en seger för Le Pen.

Stigande räntor resulterar i fortsatt undervikt i portföljen

Fortsatt stigande räntor förväntas i spåren av konjunkturförbättringen, något som också märks i centralbankernas agerande vilket leder till en rekommendation för ränteplaceringar med kort löptid.

Jerker Söderström avslutar;

– Företagsobligationer är fortfarande underviktade i placeringsportföljen, detta bland annat mot bakgrund av den höga värderingen. Obligationer med låg kreditvärdighet (high yield) lämnas helt utanför portföljen som ett resultat av att aktierisk föredras framför kreditrisk i dagsläget.

Mer information

Läs mer om hur du ska fördela dina placeringar utifrån rådande konjunkturläge i aprils månadsuppdatering av Swedbanks Investeringsstrategi.

Swedbanks Investeringsstrategi – Fortsatt god riskaptit

Investeringsstrategi och allokering (samlingssida med rapporter)

Aktiellt (webbtidning)