Den 17 oktober är följande länders finansiella marknader stängda:

  • Kina – Hong Kong

Följande fonder innehåller mer än 30 procent värdepapper på den marknaden och kan därför inte kurssättas per den 17 oktober 2018.

  • Access Asien
  • Asienfond
  • Global Emerging Markets
  • Kinafond

Swedbank Roburs kurssättning och bryttider.