Den 18 juni är följande länders finansiella marknader stängda:

  • Kina – Hong Kong
  • Taiwan

Följande fonder innehåller mer än 30 procent värdepapper på den marknaden och kan därför inte kurssättas per den 18 juni 2018.

  • Access Asien
  • Asienfond
  • Global Emerging Markets
  • Kinafond


Swedbank Roburs kurssättning och bryttider.