Den 3 oktober är följande länders finansiella marknader stängda:

  • Tyskland

Följande fonder innehåller mer än 30 procent värdepapper på den marknaden och kan därför inte kurssättas per den 3 oktober 2018.

  • Ethica Företagsobligationsfond

Swedbank Roburs kurssättning och bryttider.